Natos generalsekreterare: Finland är en uppskattad partner

Utrikesminister Ilkka Kanerva och Natos generalsekreterare Jaap de Hoop Scheffer diskuterade bland annat samarbetet mellan Finland och Nato under generalsekreterarens besök i Finland. Hurdan är Finland egentligen som partner, var en av frågorna som ställdes då de Hoop Scheffer gav en presskonferens i Helsingfors torsdagen den 8 november. "En mycket uppskattad partner", var generalsekreterarens svar. Finland spelar redan i dag en viktig roll i flera Natoledda operationer, påpekade Kanerva.

Natos generalsekreterare Jaap de Hoop Scheffer och utrikesminister Ilkka Kanerva diskuterade samarbetet mellan Finland och Nato. Finland har övervägt att fördjupa samarbetet inom krishantering på basis av ett initiativ från den förra regeringen. I praktiken skulle det innebära att Finland deltar i Natos snabbinsatsstyrka, NRF. Generalsekreterare de Hoop Scheffer konstaterade att partnerna är välkomna att delta även i styrkan som utgör NRF:s kärna.

Finland har främst övervägt möjligheten att delta i vissa NRF-operationer genom att komplettera Natoländernas insats. Hittills har det ansetts innebära att man deltar i jouren, men nu ska Nato omorganisera NRF utifrån en ständig kärna och styrkor som byggs upp kring den från fall till fall.

Också den tidigare modellen skulle ha erbjudit partnerländerna möjligheten att besluta om sitt deltagande skilt för varje operation. Beslutet att avstå från rotationen kan enligt Kanerva till och med sänka tröskeln för partnerländerna att delta i NRF-insatser.

Beslutet om att ansluta sig till NRF och Nato är helt och hållet Finlands eget, påpekade de Hoop Scheffer. "Min uppgift är att berätta om 2000-talets Nato för intresserade finländare", tillade han. Nato fattar beslut om nya medlemmar vid ett toppmöte i Bukarest i april. Inga inträdesbiljetter har dock enligt generalsekreteraren ännu stämplats.

Utrikesminister Kanerva betonade vikten av öppen debatt och informationsutbyte. "Vi fick viktig information av Nato och meddelade samtidigt våra egna ståndpunkter", konstaterade Kanerva.

Kanerva ställdes frågan om Finlands goda relationer med Nato kan skada Finlands relationer med Ryssland och hur långt vi kan föra samarbetet innan Ryssland ryter till. "Vi fattar vårt beslut helt självständigt", sade Kanerva. Finland har goda förbindelser också med Ryssland, och Finland har enligt Kanerva inga avsikter att isolera Ryssland utan tvärtom att öka kontakten med ryssarna. "Vi håller dem givetvis à jour med situationen, men besluten fattar vi själva."

Generalsekreterare de Hoop Scheffer träffade under besöket även andra representanter för statsledningen.

En nation i chock

Natos generalsekreterare de Hoop Scheffer uttryckte i början av presskonferensen sitt djupa deltagande framför allt med de anhöriga till offren i Jokela. Jag förstår väl att er nation är i chock, hela samhället är i chock, konstaterade de Hoop Scheffer.

Webbutsändning av presskonferensen

NATO