Natos biträdande generalsekreterare Martin Erdmann besöker Finland

Pressmeddelande 196/2007
8.10.2007

Natos biträdande generalsekreterare med ansvar för politiska frågor, ambassadör Martin Erdmann besöker Finland den 11-12 oktober. I samband med besöket skall tjänstemän från Finland och Nato föra sina regelbundna diskussioner som äger rum halvårsvis. På dagordningen står bland annat Natos partnerskap och Finlands deltagande i Natoledda krishanteringsinsatser. Värd för besöket är understatssekreterare Markus Lyra.

Närmare upplysningar: utrikessekreterare Kirsikka Lehto-Asikainen, enheten för säkerhetspolitik, tfn 09 1605 5322

 

 

NATO