Namibier lär sig lokalförvaltning i Finland

Pressmeddelande 147/2007
9.8.2007

Sju representanter för regional- och lokalförvaltningen i Namibia har under en tiodagars studieresa 11-20.8.07 i Finland stiftat bekantskap med aktiviteterna inom kommuner och landskap samt deras intresseorganisationers verksamhet. Namibierna har bland annat besökt Esbo, Tammerfors och Lempäälä samt länsstyrelsen för Södra Finland i Tavastehus.

Besöket ingår i ett utvecklingssamarbetsprojekt mellan Finland och Namibia, vars syfte är att stödja en decentralisering av beslutsfattandet i Namibia från centralförvaltningen till regioner och kommuner. Projektet, som påbörjades år 2001, för beslutsfattandet närmare servicemottagarna genom att förstärka förvaltningen i alla delar av Namibia. Det andra skedet av projektet pågår till år 2008, och är samtidigt Finlands sista gåvoprojekt inom utvecklingssamarbetet i Namibia. Genom projektet utbildas myndigheterna inom lokalförvaltningen samt tjänstemännen i ministerierna att sköta sina nya uppgifter samtidigt som man bistår ministerierna med planering och förverkligar decentraliseringen av förvaltningen. Ramboll Finnconsult Oy bistår med stödtjänster.

Deltagarna i studiebesöket kommer från områdena Erongo och Omaheke, där boskapsskötsel är den viktigaste näringsgrenen. I Erongo, som gränsar till Atlanten, är också fiske, gruvverksamhet och turism viktiga inkomstkällor.

Sedan Namibia blev självständigt har landet under hela 1990-talet varit ett av de främsta mottagarlanden av utvecklingshjälp från Finland. Åren 1970—2006 uppgick det finländska stödet till Namibia till sammanlagt 121 miljoner euro. Finland har bistått Namibia genom att utveckla funktionsdugligheten inom vattenförsörjningen, hälsovården, skogsvården, gruvindustrin, miljövården och statsförvaltningen samt regionalförvaltningen. År 2001 beslöt Finland koncentrera sitt gåvobaserade utvecklingssamarbete till de fattigaste landen i världen, varför Finlands gåvobaserade bistånd till Namibia upphör i slutet av år 2007. Nya former för samarbetet länderna emellan är bland annat räntekreditstöd, businesspartnerskapsprogram samt samarbete mellan universitet och myndigheter.

Tilläggsuppgifter: ambassadrådet Sanna Halinen, enheten för södra Afrika, tel. 09 1605 6653, intervjuönskemål: informatör Outi Einola-Head, tel. 09 1605 6376