Naisyrittäjyysseminaari Vilnassa (Liettua)

Ulkoasiainministeriön lähialueyhteistyön yksikkö ja Suomen suurlähetystö Liettuassa järjestävät yhdessä Liettuan ulkoasiainministeriön ja valtiovarainministeriön kanssa naisyrittäjyysseminaarin Vilnassa 6.-7.3.2002. Seminaarin tavoitteena on esitellä suomalaista ja liettualaista naisyrittäjyysosaamista sekä edesauttaa keskinäisten kontaktien luomista maidemme viranomaisten, naisyrittäjäorganisaatioiden ja yrittäjien välillä.

Suomen suurlähetystö
Vilna, Liettua

Tiedote 13.2.2002

Ulkoasiainministeriön lähialueyhteistyön yksikkö ja Suomen suurlähetystö Liettuassa järjestävät yhdessä Liettuan ulkoasiainministeriön ja valtiovarainministeriön kanssa naisyrittäjyysseminaarin Vilnassa 6.-7.3.2002.

Seminaarin tavoitteena on esitellä suomalaista ja liettualaista naisyrittäjyysosaamista sekä edesauttaa keskinäisten kontaktien luomista maidemme viranomaisten, naisyrittäjäorganisaatioiden ja yrittäjien välillä.

Seminaarissa esiintyy naisyrittäjiä eri puolelta Suomea: Pohjois-Karjalasta, Pohjanmaalta, Päijät-Hämeestä ja Etelä-Suomesta. Lisäksi seminaarissa esitellään viime joulukuussa käynnistetty Suomen ja Liettuan välinen naisyrittäjyyshanke sekä kuullaan eri toimijoiden yhteenvedot hankkeen edistymisestä.

Seminaarin yhteydessä järjestetään 7.3.2002 päivän mittainen opintomatka Kaunasiin. Opintomatkan tavoitteena on lisätä suomalaisten ja liettualaisten naisyrittäjien välisiä yhteyksiä sekä tutustua kaunasilaiseen naisyrittäjyysosaamiseen.

Seminaarin tulee avaamaan Suomen ulkoministeri Erkki Tuomioja sekä Liettuan valtiovarainministeri Dalia Grybauskaite. Seminaari on suunnattu suomalaisille ja liettualaisille naisyrittäjille ja heidän etujärjestöilleen, rahoituslaitoksille, viranomaisille, avunantajayhteisölle, kansalaisjärjestöille sekä koululaitoksille.

Viime joulukuussa käynnistetty Suomen ja Liettuan välinen naisyrittäjyyshanke sisältää kolme osiota: mentorointi, verkottuminen ja rahoitus. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on opastaa liettualaisia naisyrittäjyydestä kiinnostuneita naisia perehtymään yrittämisen ideointiin ja rahoituksen eri muotoihin.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Euroopan Neuvoston kehityspankin (Council of Europe Development Bank, CEB) siten, että hankkeen rahoitukseen käytetään pankissa olevaa Suomen teknisen avun rahastoa.

Mentoroinnissa hyödynnetään Suomessa saatuja tuloksia soveltaen niitä liettualaiseen toimintaympäristöön. Verkottumisosiossa luodaan edellytykset sekä liettualaisten sisäisen verkottumisen vahvistamiselle että suomalaisten ja liettualaisten yrittäjien väliselle yhteistyölle. Hankkeessa pyritään kiinnittämään erityinen huomio Liettuan pienemmissä kaupungeissa sekä maaseudulla toimiviin naisyrittäjiin.

Lehdistö on tervetullut osallistumaan tilaisuuteen.


Lisätietoja:

projektiavustaja Reeta Alanko puh. 1341 5567, sähköposti: reeta.alanko@formin.fi ja yksikön päällikkö Markku Kauppinen puh. 1341 5625 markku.kauppinen@formin.fi, ulkoasianministeriö, lähialueyhteistyön yksikkö.

Ohjelma (engl.)