Muistutus valvontaluettelon päivityksestä

Ulkoministeriö muistuttaa, että vuoden 2021 päivitys EU:n kaksikäyttötuotteiden vientivalvontaa käsittelevan asetuksen (asetus nro EU 2021/821) sisältämään valvontaluetteloon (em. asetuksen liite 1) on astunut voimaan. Uusi luettelo on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä 6.1.2022(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)

Kaksikäyttötuotteiden viejien ja mahdollisten viejien tulee valvontaluetteloa tarkastellessaan käyttää voimassa olevaa päivitettyä versiota.