Sambiassa selvitetään hallinnon väärinkäyttöepäilyjä

Valtionhallintoa koskevat väärinkäyttöepäilyt kiristävät tilannetta Sambiassa. Suomen ja Sambian välisestä yhteistyöstä vastaavan yksikön päällikkö Juha Savolainen kertoo tilanteesta.

Mitä Sambiassa on meneillään, Juha Savolainen?

”Sambiassa on useilla julkisen hallinnon aloilla noussut esiin epäselvyyksiä julkisten varojen käytössä. Nyt käynnissä olevat tutkinnat koskevat opetus-, terveys- ja sosiaalisektoreita. Suomelle näistä läheisin on sosiaaliturvasektori, koska Suomi on tukenut sosiaalisten tulonsiirtojärjestelmien kehittämistä rahallisesti.

Seuraamme huolestuneena tilannetta. Kyse on pitkäaikaisesta kumppanimaastamme, jossa on viime vuosina ollut myös monia myönteisiä kehityksen merkkejä. Niistä esimerkkinä on se, että kymmenen viime vuoden aikana maan talous on kasvanut noin 3-7 prosenttia vuosittain.”

Tulivatko ongelmat yllätyksenä?

”Sambian kehitys on tuottanut pettymyksiä viimeisten vuosien aikana. Poliittista tilannetta hallitsee hallituksen ja opposition pääpuolueen jyrkkä vastakkainasettelu ja vaikuttaa siltä, että maassa keskitytään valtakamppailuun jo nyt vuoden 2021 vaaleja odottaen.

Korruptio ja velkaantuminen ovat ongelmia, jotka kertovat osaltaan hallituksen toiminnasta.  Korruptioskandaalit ovat käyneet entistä yleisemmiksi ja julkisemmiksi. Johtavia poliitikkoja on erotettu tai he ovat itse jättäneet hallituksen korruptioepäilyjen takia.”

Koskevatko ongelmat Suomen ja Sambian välistä yhteistyötä?

”Esillä olevista ongelmista Suomea koskettaa suorimmin sosiaaliturvasektorin väärinkäyttöepäily. Suomi tukee Sambian kansallisen sosiaaliturvapolitiikan toimeenpanoa osana maiden välistä kehitysyhteistyötä. Työtä rahoitetaan Sosiaalisten tulonsiirtojen tukiohjelman sekä YK:n sosiaaliturvaohjelman kautta. Nyt on käynyt ilmi, että osa sosiaalisten tulonsiirtojen ohjelman kautta jaettavista avustuksista ei ole mennyt kotitalouksille asti. Ohjelman toteutuksesta vastaa Sambian sosiaaliasioiden ministeriö.

Laajemmin ajatellen tällaiset ongelmat ja toimintaympäristön vaikeutuminen vaikuttavat tietysti muuhunkin työhömme ja yhteistyömahdollisuuksiimme Sambian valtionhallinnon kanssa.”

Mitä Suomi nyt tekee? 

”Suomi on jäädyttänyt tukensa sosiaaliturvaohjelmalle ja ilmoittanut, ettei aiemmin maksettuja varoja saa käyttää ohjelman tarpeisiin. Epäilyä ja siihen liittyviä summia selvitetään yhdessä Ruotsin, Irlannin ja Iso-Britannian kanssa. Vastuu varsinaisten rikkomusten tutkinnassa on Sambian toimivaltaisilla viranomaisilla ja Suomi tukee heidän työtään.

Suomen tuki on maksettu yhdessä muiden avunantajamaiden kanssa yhteiseen koriin, johon kuuluu myös Sambian omia budjettivaroja. Sambia on maksanut itse 2/3 ohjelman kustannuksista. ”

Tarkoittaako epäily, että kaikki tuki on mennyt hukkaan?

”Ei tarkoita. Tuella on onnistuttu vahvistamaan Sambian köyhimpien kotitalouksien sosiaaliturvaa. Ohjelmasta ovat hyötyneet kaikkein köyhimmät ja haavoittuvimmat kotitaloudet, erityisesti naiset ja tytöt.

Nelisen vuotta jatkunut ohjelma on vähentänyt köyhyyttä kohdealueillaan. Suorat, noin 10 euron arvoiset tulonsiirrot, on ohjattu valikoiduille köyhille perheille. Sosiaaliturva auttaa ihmisiä pahimman yli, kun he jäävät työttömiksi tai sato epäonnistuu. Tukea ovat saaneet kaikkien heikoimmat, köyhimmät ja syrjäytyneimmät ihmiset, jotka eniten tarvitsevat turvaverkkoja.”

Myös maanviljelijöiden tukiohjelmassa oli aiemmin ongelmia. Mitä niiden selvittämiselle kuuluu?

”Maanviljelijäliitto palautti ensimmäisen erän väärinkäytetyiksi todetuista varoista sovitusti keväällä. Parhaillaan selvitetään sitä, millä aikataululla se kykenisi suoriutumaan lopuista takaisinmaksuista.”

Vaikuttaako tilanne laajemmin Suomen ja Sambian yhteistyön jatkoon?

”Suomi ja Sambia sopivat yhteistyöneuvotteluissaan viime vuonna, että kahdenvälisestä kehitysyhteistyöstä luovutaan asteittain, ja maidemme välisiä suhteita kehitetään monipuolisempaan suuntaan. Perinteisestä kehitysyhteistyöstä siis siirrytään muuhun, lähinnä kaupalliseen yhteistyöhön.

Siirtymäkaudella Suomi tukee edelleen Sambian yksityissektorin kehittämistä. Sillä pohjustetaan tulevaisuuden laajempaa taloudellista yhteistyötä. Tukea yksityissektorin kehittämiseksi ei kanavoida Sambian valtion järjestelmien kautta.”