Ministerit kansalaisjärjestöjen kuultavina Suomen YK-politiikasta

Ulkoministeri Pekka Haavisto ja kehitysyhteistyö-ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari pitivät 21. lokakuuta kansalaisjärjestöille kuulemistilaisuuden Suomen YK-politiikan tavoitteista ja painopisteistä YK:n yleiskokouksen 75. istuntokaudella. Vallitsevan koronatilanteen vuoksi tilaisuus järjestettiin poikkeuksellisesti virtuaalisena kokouksena.

Sääntöpohjaisuus ja monenkeskisyys

Ulkoministeri Haavisto painotti puheessaan sääntöpohjaisen kansainvälisen järjestelmän ja monenkeskisen yhteistyön vahvistamista sekä YK:n toimintakyvyn tehostamista globaalien haasteiden edessä. YK on Haaviston mukaan selvinnyt koronapandemiasta suhteellisen hyvin pääsihteeri Guterresin vahvalla johdolla.

Ulkoministeri muistutti konfliktinehkäisyn ja rauhanvälityksen merkityksestä myös pandemian aikana. Ulkoministeriöön vastaperustettu rauhanvälityskeskus on tärkeä väline Suomen rauhanvälitystyön vahvistamisessa. Haavisto painotti myös ihmisoikeuksien universaaliuden ja ihmisoikeusjärjestelmän edistämisen ja puolustamisen tärkeyttä. Kaikessa YK:n toiminnassa tulee edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa.

Suomi vaikuttaa vahvuuksiensa kautta

Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Skinnari korosti puheenvuorossaan kansainvälisen yhteistyön merkitystä. Ministeri Skinnarin mukaan Suomen tulee lisätä vaikuttavuuttaan YK:ssa Suomen vahvuuksien ja erityisosaamisen kautta edistämällä kestävää kehitystä, ilmastotoimia, naisten ja tyttöjen sekä vammaisten oikeuksia, seksuaali- ja lisääntymisterveyttä sekä innovaatioita ja digitaalisuutta.

Kansalaisjärjestöjen edustajilla oli tilaisuudessa mahdollisuus esittää kysymyksiä. Järjestöjen edustajat kiittivät Suomea tehokkaasta työstä YK:ssa ja yhteistyöstä kansalaisyhteiskunnan kanssa. Pandemian aikana on kuitenkin tärkeää huolehtia myös siitä, että kansalaisyhteiskunnan mahdollisuuksia vaikuttaa pidetään yllä ja edistetään.

Nuoret vahvemmin mukaan osallistumaan

Järjestöjen puheenvuoroissa esille nousivat muun muassa ihmisoikeuksien merkitys, erityisesti korostettiin vammaisinkluusiota sekä lasten, naisten ja tyttöjen sekä pakolaisten oikeuksia. Myös Suomen pitkäjänteistä työtä seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksien edistämiseksi YK:ssa kiiteltiin ja toivottiin jatkettavan. Lisäksi toivottiin nuorten oikeuksien vahvempaa huomioimista sekä nuorten osallistamista.

Keskustelua syntyi myös koulutuskysymyksistä ja digitaalisista innovaatioista Suomen vahvuuksina, ilmaston ja luonnon monimuotoisuudesta, kehitysmaiden elpymismahdollisuuksista sekä aseidenriisunnasta.