Minister Väyrynens tal vid Nordiska ministerrådets evenemang om hållbar tillväxt i samband med sessionen i FN:s kommission för hållbar utveckling

Tal av utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynen vid Nordiska ministerrådets evenemang om hållbar tillväxt i samband med sessionen i FN:s kommission för hållbar utveckling den 9 maj.

Talet på engelska