Minister Väyrynen betonade miljöpartnerskapets betydelse i Kazan

Pressmeddelande 95/2007
21.5.2007

Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling EBRD:s styrelse höll årsmöte i Tatarstans huvudstad Kazan i Ryssland den 20-21 maj. Ordförande för mötet var utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynen.

Minister Väyrynen betonade i Finlands anförande vikten av den nordliga dimensionens miljöpartnerskap. Syftet med miljöpartnerskapet är framför allt att finansiera investeringar i miljö och energibesparingar i Finlands närområden. Finland har dessutom anvisat cirka 25 miljoner euro i form av samfinansiering för olika miljöprojekt, som EBRD genomför i Östersjöregionen. Till dessa hör avloppsreningsverken i Tallinn och Riga samt det sydvästra avloppsreningsverket och den norra förbränningsanläggningen i S:t Petersburg.

Finland har i början av 2007 med tio miljoner euro blivit investerare i den internationella kolfonden, som administreras av EBRD. Syftet med fonden är att bekämpa klimatförändringen genom projektspecifika koldioxidutsläppsminskningar med hjälp av EBRD:s och Europeiska investeringsbankens projekt, som bland annat strävar efter att öka energieffektiviteten.

Årsmötet hölls i Ryssland, där bankens investeringar i fjol fördubblades till cirka två miljarder euro. Banken är i synnerhet när det gäller långfristiga krediter den klart största aktören på den ryska finansieringsmarknaden. Minister Väyrynen välkomnade i sitt anförande det faktum att banken i stället för traditionell utlåning i allt högre grad gör kapitalplaceringar i ryska företag.

Bankens chef Jean Lemierre ansåg att de ökade utländska investeringarna i Ryssland stärker den ryska företagsverksamheten, vilket för sin del hjälper ryska företag att investera och verka utanför landets gränser.

Mötet beslutade om användningen av bankens rekordstora vinst från 2006 och årets budget. Kiev valdes till nästa mötesplats.

Minister Väyrynen träffade vid mötet den ryske ministern för ekonomisk utveckling och handel German Gref. Ministrarna diskuterade bland annat de ryska exporttullarna på råvirke. Virkestullarna står på agendan då premiärminister Michail Fradkov träffar statsminister Matti Vanhanen i slutet av denna månad.

Närmare upplysningar: utrikeshandels- och utvecklingsministerns pressattaché Pirjo-Liisa Heikkilä, tfn 040 7055 623, och chefen för enheten för närområdessamarbetet Petri Salo, tfn 040 568 7932