Minister Toivakka till Norge för att främja arktisk affärsverksamhet 

Pressmeddelande 245/2014
3.11.2014

Europa- och utrikeshandelsminister Lenita Toivakka reser idag den 3 november till Oslo för att främja finländsk arktisk affärsverksamhet. Toivakka deltar som talare i konferensen High North, som har som mål att med nordiskt samarbete främja de nordliga områdenas affärsverksamhetsmöjligheter.

Seminariet, som ordnas i samarbete mellan Finlands och Sveriges ambassader, Norges utrikesministerium, Norges EU-delegation, Nordic Innovation, Nordic Arctic Business Council samt Voksenåsens konferenscentrum, hålls i år för sjätte gången.

"De nordliga områdena erbjuder finländska företag mångsidiga möjligheter i synnerhet inom områdena havsteknologi, miljökunnande, ICT och infrastrukturbyggande. Det nordiska varumärket är tydligt och positivt i världen. Genom nordiskt samarbete har företagen möjlighet att delta även i stora projekt som de ensamma skulle vara för små för", betonar Toivakka.  

Under dagen träffar minister Toivakka också representanter för finländska företag som är verksamma i Norge och deltar i ett havsindustriseminarium som ordnas i Finlands ambassad.

För mera information: europa- och utrikeshandelsministerns diplomatiska rådgivare Marja Koskela, tfn 0295 350 633.