Ulkoministeri Soinin puheenvuoro: Pääministerin ilmoitus ulko- ja turvallisuuspoliittisen ja EU-toimintaympäristön muutoksista

31.5.2017

Puhuttu sana pätee

Arvoisa puhemies,

Pääministeri on todennut olennaisen ulko- ja turvallisuuspoliittisen toimintaympäristömme yleiskuvasta. Tarkoitukseni on syventää tätä kuvaa.

Lähialueen epävakaus on yksi merkittävä tekijä Eurooppaan suuntautuvassa muuttoliikkeessä. Lähialueemme on samalla pakolaisuuden lähde ja kauttakulkureitti. Meidän pitää katsoa paitsi omia rajojamme pidemmälle. Ilmastonmuutos heikentää elinolosuhteita Afrikassa. Väestönkasvu on voimakasta. Konfliktit piinaavat monia maita. Aikamme edellyttää kokonaisvaltaisia ratkaisuja niin konflikteihin kuin kehitykseen. Tämä on ainoa kestävä tapa, jonka pitää näkyä sekä EU:n että YK:n toiminnassa.

Meillä on naapurina manner, jonka kasvava väestö lasketaan miljardeina. Nyt noin 1,1 mrd, vuonna 2050 noin 2,4. Ilman kehitystä ja turvallisuutta ei ole todellista näkymää, että muuttoliikepaine laantuisi. On kohdattava haasteet siellä, missä ne ovat. Konkreettisesti tämä merkitsee työtä, turvallisuutta ja ennen kaikkea toivoa Afrikan nuorille.

Arvoisa puhemies,

Euroopan lähialuetta leimaa epävakaus, Syyrian julma sota vain jatkuu. Syyria, Irak, Libya ja Jemen käyvät läpi myös merkittäviä humanitaarisia kriisejä. Suomen osallistuminen kriisinhallintaan on tärkeä konkreettinen toimi vakauden tukemiseksi.

Kemiallisten aseiden käyttö Syyriassa oli järkyttävää. USA reagoi aseiden käyttöön päättäväisesti.  Tutkimukset jatkuvat. Teoilla pitää olla seurauksensa ja syylliset saatettava vastuuseen. Joukkotuhoaseet ovat kansainvälisen yhteisön suuria kysymyksiä. Pohjois-Korean toimintaa ei voi hyväksyä. Tämä oli yksi keskeinen aihe tällä viikolla kun Suomi isännöi kokouksen, jossa keskusteltiin ydinaseriisunnasta.

Yhdysvaltojen uudella hallinnolla on aktiivinen ote Syyrian kriisiin. Syyrian sodan ratkaisu edellyttää sitoutumista myös Venäjältä ja Iranilta. Ainoa kestävä ratkaisu syntyy poliittiselta pohjalta. Syyrian tulevaisuutta ei voida ratkaista aseilla.

Yhdysvallat panostaa entistä voimakkaammin terrorismin vastaiseen taisteluun, erityisesti ISIL:n kukistamiseen. Olemme tietysti näissä kansainvälisissä ponnisteluissa mukana, mm. Irakin operaatiossa.

Arvoisa puhemies,

Yhdysvaltojen presidentin vaalien tulos on muuttanut puhetyyliä, mutta suuri linja on jatkuvuus. Tätä on kieltämättä välillä vaikea hahmottaa julkisuuden kautta. Kieli on kovaa – diplomatian kannalta liiankin kovaa. Muutoksiakin on kuitenkin tulossa: esimerkiksi YK-rahoitukseen ja kehitysrahoitukseen - merkittävällä tavalla. Tämä on YK-järjestelmälle suuri haaste.

Tästä syystä YK:n uusi pääsihteeri Guterres tarvitsee tukeamme. On hienoa, että Guterresin prioriteetit ovat meidän pitkäaikaisia painopisteitämme – konfliktinesto, rauhanvälitys, naisten asema.

Arvoisa puhemies,

Pääministeri viittasi Suomen ja Ruotsin yhteistyöhön. Tämä työ etenee hyvin, siihen on vahva poliittinen tahtotila molemmin puolin. Puolustus on tärkeä osa yhteistyötä, mutta samalla sitä pitää ajaa laajalla rintamalla. Yhteistyön henki pitää näkyä myös ulkopolitiikassa ja teen tämän eteen yhteistyötä ministeri Wallströmin kanssa.

Euroopan muutokset korostavat tarvetta Suomen ja Ruotsin läheisemmälle yhteistyölle. Itämeren alueen turvallisuus, Venäjä-politiikka, eurooppalaisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan syventäminen, arktinen alue ovat kaikki asioita, joissa tarvitaan Suomen omaa ja yhteistä näkemystä ja toimintaa.

Ruotsi on Suomelle ainutlaatuinen ja läheinen kumppani.

Arvoisa puhemies,

Arktisen neuvoston puheenjohtajuus on Suomelle tärkeä tehtävä. Hyvä tapa juhlistaa 100-vuotista itsenäisyyttä. Työn merkeissä.

Arktinen puheenjohtajuus antaa meillä erinomaisen tilaisuuden vahvistaa Suomen kansainvälistä asemaa; tehdä yhteistyötä meille tärkeiden maiden kanssa ja edistää globaalistikin merkittävien asioiden eteenpäinviemistä.

Arktinen tarjoaa mahdollisuuksia yhteistyölle, mutta sen haasteet erityisesti ympäristönsuojelussa ovat suuret.

Yhdysvaltojen ilmastopolitiikka on tutkinnassa – uskon sen muuttuvan - mutta ilmastonmuutoksen haasteet arktisella ovat kiistattomia. Tämä ei ole mielipidekysymys.

ilmastonmuutokset
muuttoliike
turvallisuus