Minister Lehtomäki i Saudiarabien: Nya möjligheter också för finska företag

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Paula Lehtomäkis exportfrämjande resa framskred den 15-16 januari till Saudiarabien där den finländska kvinnliga ministern togs emot med varm gästvänlighet.  I fortsättningen kan man vänta sig att Finlands och Saudiarabiens handelsekonomiska relationer tätnar emedan Saudiarabiens ekonomi snabbt håller på att förnya sig och bli mångsidigare och kan erbjuda många nya samarbetsmöjligheter för finska företag.

Den del av utrikeshandels- och utvecklingsminister Paula Lehtomäkis exportfrämjande resa till Persiska viken som försiggick i Saudiarabien avslutades på tisdag eftermiddag den 16 januari med diskussioner med det lokala utrikesministeriets finansminister. Diskussionerna föregicks av trettiosex timmar fyllda av möten med Saudiarabiens ministrar och direktören för landets investeringsinstitut, deltagande i ett finskt-saudiarabiskt företagsseminarium och en mängd intervjuer med lokal och regional media. Med på resan följde en finländsk affärsmannadelegation.

Under samma dryga dygn besöktes Riad också av USA:s utrikesminister Condoleezza Rice och Irlands premiärminister Berthie Ahern. En livlig plats!

Den finska kvinnliga ministern togs artigt emot med varm gästvänlighet i Riad. Under ministermötena utbyttes åsikter om bland annat de bilaterala relationernas utvecklingsutsikter, EU:s relationer till länderna vid Persiska viken och brännande regionala frågor.

Vad hade de finländska gästerna för utbyte av Riadbesöket, vad kan vi vänta oss i fortsättningen av de handelsekonomiska relationerna?

Saudiarabiens ekonomiska reform och utvecklingen av nya verksamhetsområden erbjuder många nya samarbetsmöjligheter också för finska företag. Direkta finländska investeringar främjar förändringen, konstaterade direktören för landets investeringsinstitut. Den skärpta globala konkurrensen har tvingat landet som traditionellt har levt på olja att begrunda sin konkurrenskrafts stöttepelare. Man har tagit lärdom från så avlägsna håll som Harvard och Bill Gates.

Man håller på att höja konkurrensinsatserna med tre helheter i Saudiarabien: energi, utveckling av trafik- och transportförbindelser samt informationsekonomi. Nu planerar man stora ”ekonomistäder” runt om i landet, där man ska koncentrera sig på dessa branscher. Kunnandet i oljebranschen förlängs så att det bildar supplement till industrigrenarna. Trafik- och transportinfrastrukturen utvecklas med målet att förhöja Saudiarabiens ställning som korsningspunkt för öst och väst. Man strävar efter att få internationella företags forsknings- och utvecklingsfunktioner till landet och satsar särskilt på hälsovårds-, utbildnings- och ICT-sektorerna.

Allt detta ter sig som gynnsam jordmån för finländska företag. De finska företagens och finländarnas närvaro har klart avtagit i Saudiarabien sedan 1970-talet. Nu är det rätt tid att vända på den trenden.  Den positiva välkändhet som Finland och finska företag åtnjuter borde utnyttjas när Saudiarabiens ekonomiska reform erbjuder möjligheter.

Det bilaterala avtal om främjande och skydd av investeringar som inom en snar framtid kommer att undertecknas bildar en god grund för nya spelöppningar. Tillfälle att befästa redan knutna företagskontakter får finländska affärsmän- och kvinnor förhoppningsvis redan inom de närmaste månaderna för man hoppas att både Saudiarabiens handelsminister och direktören för investeringsinstitutet avlägger en svarsvisit till Finland, åtföljda av en affärsmannadelegation. Man ska smida medan järnet är varmt.