Minister Lehtomäki: De nordiska länderna har gemensamma utvecklingspolitiska mål

Pressmeddelande 49/2007
22.3.2007

Paula Lehtomäki Även om den finländska utvecklingsfinansieringen skiljer sig från finansieringen i de övriga nordiska länderna är det nordiska samarbetet aktivt inom utvecklingspolitiken, skriver utrikeshandels- och utvecklingsminister Paula Lehtomäki på webbplatsen www.norden2007.fi(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).

De nordiska länderna bedriver utvecklingssamarbete inom såväl EU som FN och utvecklingsfinansinstitut. De nordiska regeringarnas utvecklingspolitiska program har liknande mål.

År 2005 undertecknade alla de nordiska länderna Parisdeklarationen om biståndseffektivitet. Det nordiska utvecklingspolitiska samarbetet har utvidgats till den så kallade Nordic Plus-gruppen, som förutom Norden även omfattar Nederländerna, Irland och Storbritannien. Länderna har utarbetat en gemensam handlingsplan utifrån Parisdeklarationen.

Finland kanaliserar i dag i likhet med de övriga nordiska länderna alltmer bistånd via frivilligorganisationer. Också möjligheten att använda budget- och programstöd betonas alltmer.

Webbplatsen www.norden2007.fi(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) är informationskanalen för Finlands nordiska ordförandeskap. För webbplatsen svarar utrikesministeriets sekretariat för nordiskt samarbete.

Närmare upplysningar: ministerns pressattaché Pirjo-Liisa Heikkilä, tfn 09 1605 5356, 040 705 5623

pohjoinen ulottuvuus