Minister Enestam öppnade webbplatsen för Finlands nordiska ordförandeskap

Nordisk samarbetsminister Jan-Erik Enestam berättade vid ett pressmöte 18.12 om Finlands nordiska ordförandeskap, som inleds 1.1.2001. Vid samma tillfälle öppnade minister Enestam officiellt ordförandeskapets hemsidor http://norden.finland.fi(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan). Webbplatsen är gjord av UM:s sekretariat för nordiskt samarbete samt press- och kulturavdelningens webbredaktion. Sidorna är de första nationella ordförandeskapssidorna inom det nordiska samarbetet. Minister Enestams presstillfälle kan höras i sin helhet som real audio.

Pohjoismaiden ministerineuvosto