Mary Robinson: Kvinnorna bör vara med och återuppbygga Afganistan


"Jag tycker att det är mycket viktigt att kvinnorna får inflytande på beslutsfattningen i Afghanistan", sade FNs människorättsombud Mary Robinson på en presskonferens i Helsingfors på onsdagen. Hon syftade på Afghanistankonferensen som pågår i Bonn och där man även diskuterar de afghanska kvinnornas ställning. "Kvinnorna utgör 60 % av Afghanistans befolkning och jag känner många duktiga afghankvinnor med kompetens och erfarenhet som önskar vara med och bygga sitt lands framtid", sade Robinson. Hon påpekade att vi sett de ledande afghanska männen i TV. Vi känner till deras namn, men det är just kvinnorna som försöker hålla landet och familjerna ihop. Därför bör de få inflytande.

Robinson sade att situationen i Afghanistan är mycket allvarlig, men hon påminde om att det ingalunda är det enda landet som lider av människorättsbrott. Det finns etniska konflikter i många länder. "När man frågar mig vad är det svåraste människorättsproblemet i världen idag, svarar jag: den extrema fattigdomen", sa hon. Fattigdomen ger inget utrymme för människans värdighet utan kränker hennes människorätt på många sätt. Robinson ansåg den agenda för att minska etniska konflikter som man antog på världskonferensen mot rasism i september i Sydafrika vara mycket viktig.

Robinson anlände till Finland tisdag kväll och träffade på onsdagen i Helsingfors representanter för medborgarorganisationerna och utrikesministeriet samt president Tarja Halonen och statsminister Paavo Lipponen. Hon berättade att samtalen rört bl.a aktuella människorättsfrågor, situationen i Afghanistan och rasismen i Finland. Robinson poängterade att alla länder upplever nuförtiden problem med utlänningsfientlighet. I många länder vägrar staten diskutera frågan. Glädjande så gäller detta inte den ka staten, sade Robinson.

Från Helsingfors reste Robinson till Tammerfors, där hon deltog en konferens med rubriken "Barn och tortyr" som arrangeras av Internationella organisationen mot tortyr och Mannerheims barnskyddsförbund. Robinson lämnar Finland på torsdag morgon.


ihmisoikeudet