Marjatta Rasi kallad till rådgivare i FN:s fredsbyggande fond

Pressmeddelande 40/2007
12.3.2007

Utrikesministeriets understatssekreterare med ansvar för utvecklingspolitiska ärenden Marjatta Rasi har kallats till medlem i den rådgivande gruppen i FN:s fredsbyggande fond. Den oberoende rådgivande gruppen har till uppgift att kommentera fondens verksamhets- och finansieringsrapporter.

Den rådgivande gruppen sammanträder två gånger om året. Medlemskapet är tvåårigt

Den fredsbyggande fonden stöder verksamheten i FN:s fredsbyggande kommission, grundad år 2005. Den fredsbyggande fonden är ingen långsiktig stödfond, utan den kanaliserar bistånd bland annat till brådskande projekt i destinationsländerna. Dessa länder är för tillfället Sierra Leone och Burundi. Även om fonden har ett nära samarbete med den fredsbyggande kommissionen är den tekniskt sett ett separat projekt.

Finland har understött den fredsbyggande fondens verksamhet med 1,6 miljoner euro år 2006.

Närmare upplysningar: ambassadrådet Anne Meskanen, enheten för allmänna globala frågor, tfn 09 1605 5593