Presentation av Marie-Laure Le Foulons bok direkt på nätet den 8 mars

Marie-Laure Le Foulons bok Le rebond du modèle scandinave (Den skandinaviska modellens återkomst) presenteras på utrikesministeriets informations- och kulturavdelning torsdagen den 8 mars klockan 13.00. Samtidigt hålls en paneldebatt om möjligheterna för Frankrike att tillämpa den nordiska välfärdsmodellen. I panelen ingår professor Risto Alapuro, professor Pauli Kettunen och direktören för Näringslivets delegation Risto E. J. Penttilä. Panelen leds av Seppo Toivonen.

Evenemanget sänds direkt på nätet och kan senare ses som RealVideo-inspelning.

Webbutsändning