Maksuasetus lausuntokierroksella – passin kanssa myönnettävä henkilökortti halpenee edustustoissa

Ulkoministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle ehdotuksen ulkoasiainministeriön maksuasetuksen (377/2014) muuttamiseksi. Ehdotuksen mukaan edustustossa myönnettävän henkilökortin hinta alenee 32 euroa, kun se haetaan samaan aikaan passin kanssa. Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.2.2019.

Ulkomailla oleskeleva Suomen kansalainen voi hakea henkilökorttia Suomen edustustoista. Niitä voivat olla Suomen suurlähetystö, lähetetyn virkamiehen johtama konsulaatti ja sellainen muu Suomen edustusto, jossa myönnetään passeja.

Maksuasetuksen muutosehdotuksessa esitetään säädettäväksi, että passin ja henkilökortin yhteismyöntö olisi mahdollista myös Suomen edustustoissa. Yhteismyönnössä hinnanalennus kohdistettaisiin henkilökortin hintaan. Henkilökortin hinta alenisi yhteismyöntötapauksissa 32 euroa. Henkilökortin hinta yhteismyönnössä olisi siten 58 euroa. 
Henkilökortin hinnan alennus yhteismyönnössä edistäisi osaltaan ulkosuomalaisten mahdollisuutta sähköiseen asiointiin silloin, kun asiointi edellyttää vahvaa sähköistä tunnistautumista.  
Maksuasetuksen muutos on tarkoitus tulla voimaan 1.2.2019.  

Lausuntopyyntö on nähtävillä ja lausunnon voi antaa lausuntopalvelu.fi-sivulla (linkki). Myös muut kuin lausuntopyynnöissä mainitut voivat antaa lausunnon. Määräaika lausunnoille on 10.1.2019.