Invandrare träffades på Tuomiojas iftarfest

Det anlände många representanter för Finlands alla trosbekännelser till utrikesminister Erkki Tuomiojas iftarfest. Tillställningen gick av stapeln på tisdagseftermiddagen i statsrådets festvåning Smolna i Helsingfors. I sitt välkomsttal betonade Tuomioja fördelarna med globalisering, så som det mångkulturella och förverkligandet av mänskliga rättigheter.

"En av globaliseringens mest betydande möjligheter är den mångkulturella aspekten. Den kulturella pluralismen berikar oss" ansåg Tuomioja.

Tuomioja anser det vara viktigt att det även till Finland flyttar
utlänningar och att det inte bara är finländare som reser bort från landet, lockade av exempelvis studier eller arbete. "Det vore olyckligt för vår kultur och för vår ekonomiska utveckling om vi förblev endast givande part i detta utbyte". Tuomioja beklagade att invandrare i sitt nya hemland stöter på diskriminering och fördomar. Han tror emellertid att just globaliseringen underlättar utevcklingen mot respekt för mänskliga rättigheter.

"Den viktigaste principen är, att alla har precis lika rätt till universala mänskliga rättigheter. Att respektera mänskliga rättigheter innebär inte att sudda ut kulturella skillnader, tvärtom skyddar de mänskliga rättigheterna också rätten till att utöva sin egen kultur och bevara sitt kulturella arv. Så länge man inte kränker andra människors mänskliga rättigheter har man rätt att leva var och en på sitt vis".

Terrordåden den 11:e september har försvårat dialogen mellan muslimer och kristna. Ämnet togs upp under Europeiska unionens utrikesministertoppmöte i Bryssel i oktober. Ministrarna konstaterade att unionen har större möjligheter att befrämja förståelse och samarbete mellan olika trosriktningar än på annat internationellt håll.

"Det är uppenbart att man måste ingripa mot alla fomer av hatpropaganda, och mot riter och seder som strider mot de mänskliga rättigheterna, var de än äger rum. Vi kommer att fortsätta detta resonemang inom EU så att det i sinom tid även leder till konkreta resultat."

Ute i världen är iftar-festligheterna redan en tradition. De arrangeras för att hedra islams ramadan, fastemånaden. I Finland ordnades tillställningen nu för andra gången.
maahanmuuttajat