Latinalaisen Amerikan ja Karibian sijoitusyhtiö luo kumppanuuksia suomalaisyrityksiin

Latinalaisen Amerikan ja Karibian kehityspankkiryhmään kuuluvan sijoitusyhtiön IDB Investin pääjohtaja James Scriven vieraili Suomessa 28.-29. marraskuuta. Scriven tutustui ennen kaikkea suomalaiseen yrityskenttään ja osaamiseen. IDB Invest tavoittelee yksityisen rahoituksen vivuttamista Latinalaiseen Amerikkaan ja Karibialle.

IDB kehityspankkiryhmä on Latinalaisen Amerikan ja Karibian (LAC) alueella merkittävä kestävää kehitystä edistävä kehitystoimija ja rahoittaja. Suomi on pankin osakas. Vierailun päätavoitteena oli esitellä suomalaisten yritysten ratkaisuja IDB Investille, joka tarjoaa LAC-
alueella toimiville yksityissektorin edustajille kontakteja, rahoitusta ja neuvontaa.

IDB Investin rooli LAC- alueen rahoittajana on viime vuosina kasvanut. Se toimii useilla suomalaisyrityksiä kiinnostavilla toimialoilla, kuten bioekonomia, terveys, infrastruktuuri, energia ja digitaalinen yhteyspolitiikka. Samalla alueen kehittyvät maat tarvitsevat investointeja myös Euroopasta, joka näyttäytyy entistä kiinnostavampana kumppanina.

Pääjohtaja Scriven tapasi vierailullaan ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavion ja IDB:n Suomen kuvernöörinä toimivan alivaltiosihteeri Pasi Hellmanin sekä suomalaisen yksityissektorin edustajia. Ministeri Tavio pitää IDB Investiä varteenotettavana kumppanina monipuolisesti eri sektoreilla toimiville suomalaisyrityksille.

”Kannustan suomalaisyrityksiä yhteistyöhön kansainvälisten rahoittajien, kuten IDB Invest, kanssa. Latinalaisen Amerikan ja Karibian alue koostuu pääosin alemman keskitulon ja keskitulon maista, joiden kehittyvillä markkinoilla Suomella on hyvät mahdollisuudet”, ministeri Tavio kommentoi.

Vierailun yhteydessä järjestettiin ulkoministeriön ja Suomalais-Latinalaisamerikkalaisen kauppayhdistyksen kanssa yhteinen keskustelutilaisuus, jossa kartoitettiin LAC-alueen markkinoiden monipuolisia mahdollisuuksia suomalaiselle yrityskentälle ja IDB Investin tarjoamia yhteistyömahdollisuuksia. Tilaisuudessa pääjohtaja Scriven toi esiin LAC-maiden sosiaalisen ja ilmastoagendan tarpeita: eritoten eurooppalaiset teknologiaratkaisut ovat haluttuja. Lisäksi Scriven painotti IDB Investin kykyä kantaa yhteisten investointien riskejä.

Suomalais-Latinalaisamerikkalaisen kauppayhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Kirsi Seppäläinen kertoo kauppayhdistyksen edistävän Suomen ja Latinalaisen Amerikan välistä kauppaa ja investointeja.

”LAC-alueen markkinoiden ja suomalaisten yritysten yhteistyön edistämiseksi on jo tehty johdonmukaisesti työtä, mutta potentiaali on yhä valtava. On tervetullutta yhdistää alueen keskeisimmän rahoittajan tietotaito ja suomalainen tarjoama”, Seppäläinen kannustaa.  

Suomi teki viime vuonna 50 miljoonan euron kehityspoliittisen sijoituksen pankkiryhmän yksityissektoria rahoittavaan IDB Investiin ja sen hallinnoimaan ilmastorahastoon. Rahasto sijoittaa Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueella toimiviin yrityksiin, jotka edistävät ilmastotavoitteita. Sijoitukset kohdennetaan etenkin köyhempiin ja alemman tulotason maihin sekä Karibian alueen saarivaltioihin. Yhteistyömahdollisuuksista kannattaa keskustella IDB:n maatoimistojen kanssa suoraan.

 

Lisätietoja

Emmi Oikari, puh. +358 295 350 964

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@gov.fi