Presidenten fastställde Nice-avtalet

Republikens president fastställde på fredagen den 4 januari att lagen om Nice-avtalet träder ikraft. Nice-avtalet och vederbörande beslutsdokument undertecknades på EUs toppmöte i Nice den 26 februari 2001. Slutdokumentet innefattar 27 proklamationer, vilka signatärstaternas konferens antingen antagit eller beaktat.Lagen träder ikraft genom republikens presidents förordning.

EU