Kroatiens utrikesminister på officiellt besök i FinlandEuropeiska Unionen, dess framtid och utvidgning, samt situationen i Västra-Balkan var centrala teman i förhandlingarna mellan Kroatiens utrikesminister Tonino Picula och hans värd, utrikesminister Erkki Tuomioja. Picula är på officiellt besök i Finland.

På sin gemensamma presskonferens på onsdagen i Helsingfors konstaterade att Finlands och Kroatiens relationer är utmärkta. Picula betonade dessutom särskilt vikten av goda ekonomiska relationer och sade att Kriatien för sin del komemr att utveckal dem ytterligare. Som ett exempel på fungerande bilaterala förhållanden mellan Finland och Kroatien är de talrika besöken mellan länderna på hög nivå under kommande vår och höst.

Kroatien har undertecknat stabilitets- och associationspakten mellan sig och EU med målsättning att Kroatien skulle fylla EUs medlemsvillkor till år 2006. För närvarande stöder 77 % av kroaterna EU. Det finns inte motsvarande siffror för Nato, men man kan anta att försvarsalliansens popularitet är hög i Kroatien, berättade Picula. I Kroatiens utrikespolitik uppskattas demokratiska värderingar, transparens och internationellt samarbete för att förverkliga målsättningarna.

Picula betonade betydelsen av kampen mot terrorism. Kroatien har egen erfarenhet av dylik kamp under och efter Balkankrigen på 1990-talet. Kroatien poängterar betydelsen av kollektiv rätt, vilket även Förenta staterna bör komma ihåg i kampen mot terrorism, sade Picula.

Picula ansåg att krigsförbrytelsedomstolen (ICTY) i Haag har en positiv betydelse för den internationella rättan. Att Jugoslaviens f.d. president Slobodan Milosevic kunde överföras till Haag var av betydelse både för människorättsbrottens offer och deras anhöriga. Kroatien förhåller sig öppet till ett samarbete med ICTY. Det ligger i Kroatiens intresse att instrument som ICTY blir allt effektivare.

EU
EU-jäsenyys
NATO
ihmisoikeudet
kansainvälinen oikeus