Importbehandlingen av textil- och beklädnadsprodukter från Kina år 2008

Pressmeddelande 204/2007
11.10.2007

Kvoterna för import av textilier och kläder från Kina hävs i slutet av detta år. Från och med början av år 2008 tar man i bruk ett dubbelt importkontrollsystem som är i kraft till årets slut. Ärendet avgjordes mellan EU-länderna tisdagen den 9 oktober i enlighet med EU-kommissionens förslag.

Importövervakningen tillämpas på följande produkter: t-skjortor, trikåtröjor, byxor, blusar och skjortblusar för damer och flickor, sängkläder, klänningar, behåer samt linne- och ramigarn.

När man importerar produkter från Kina som inbegrips av den dubbla övervakningen krävs en exportlicens som utfärdas av kinesiska myndigheter, och utgående från den beviljar EU-ländernas myndigheter importlicens. Både export- och importlicenserna beviljas automatiskt och mängden produkter är inte begränsad. Syftet med systemet är att följa med hur handeln med textilier och kläder utvecklas mellan Kina och EU.

För övervakningssystemets verkställande i Finland ansvarar tullstyrelsen, som ger ut detaljerade instruktioner när förordningen om övervakningssystemet har tillkännagivits i den offentliga tidningen.

Närmare upplysningar: chefen för utrikesministeriets avdelning för tillträde till marknaden Ilkka Saarinen, tel. 09 1605 6327, mobil 040 847 2405, och utrikessekreterare Helena Silvonen, tel. 09 1605 5596, mobil 040 733 8930, samt tullstyrelsens överinspektör Minna Raitanen, tel. 02 0492 2419.