Diskussion om EUs framtid inleds på nätet


Sidorna som handlar Europeiska unionens framtid öppnades fredagen den 26 oktober på adressen www.mitteuropa.fi. Avsikten med sidorna är att väcka diskussion om hur finländarna vill utveckla Europeiska unionen. Denna diskussion är öppen för alla medborgare och organisationer. Mitt Europa-diskussionssidorna utgör en del av förberedelserna i Finland inför regeringskonferensen 2004. Avsikten är att Europeiska unionens fördrag skall omarbetas under regeringskonferensen. Sidorna har tre huvudsakliga diskussionsteman: unionen förnyas, ett tryggt Europa och unionen utvidgas. Statsminister Paavo Lipponen, utrikesminister Erkki Tuomioja och utrikeshandelsminister Kimmo Sasi har skrivit de inledande inläggen. Sidorna har utvecklats i samarbete mellan statsrådets kansli och utrikesministeriet.

EU