Keski-Aasian ensimmäinen Twinning-hanke vauhditti digitaalista muutosta Kirgisiassa

Lokakuussa päättyneessä EU:n rahoittamassa hankkeessa Viron, Suomen ja Italian yhteistyöllä vauhditettiin Kirgisian digitaalista muutosta kehittämällä osaamista, julkisten palveluiden digitaalista saavutettavuutta, tietosuojaa sekä kyberturvallisuutta.

Kirgisian digitaalisesta kehityksestä vastaava ministeri Nuriya Kutnaeva vierellään Heidi Lempinen (vasemmalla) ja Lotta Fors (oikealla).
”Women rule”, totesi Kirgisian digitaalisesta kehityksestä vastaava ministeri Nuriya Kutnaeva vierellään seisoville Heidi Lempiselle (vasemmalla) ja Lotta Forsille (oikealla).

Keski-Aasian ensimmäisen EU:n rahoittaman Twinning-hankkeen päävastuussa oli Viron e-Governance Academy(Linkki toiselle web-sivustolle.). Suomesta mukana oli HAUS Kehittämiskeskus(Linkki toiselle web-sivustolle.) ja Italiasta CSI Piemonte(Linkki toiselle web-sivustolle.). Hankkeen tavoitteena oli erityisesti tukea naisten digitaalisia taitoja. 

”Kirgisialaiset ovat hyvin ystävällisiä ja yhteistyö heidän kanssaan oli sujuvaa. Kielimuuri on suuri, sillä vain harva virkamies puhuu englantia. Suurin osa hankkeesta vietiinkin läpi tulkkauksen välityksellä”, kertoo ulkoministeriössä EU-Twinning-hankkeiden kansallisesta koordinaatiosta vastaava Heidi Lempinen.

Hallinnon resurssit olivat rajalliset, ja hankkeen aikana digitalisaatiosta vastaava ministeri vaihtui kolme kertaa. Tuloksia kuitenkin saatiin ja EU:n hankkeelle asettamat tavoitteet saavutettiin. Digitaalisia taitoja koskevissa koulutuksissa naisten osuus oli 61 prosenttia.

Paljon jää silti vielä tehtävää. Digitaalisesta kehityksestä vastaava ministeri Nuriya Kutnaeva toivotti jatkoyhteistyön lämpimästi tervetulleeksi.

Suomi sai hankkeesta uusia kumppanuuksia niin Kirgisiassa kuin EU-maissa.

”Saimme myös tärkeän referenssin jatkohankkeisiin. Kokemukset siitä, että yhteistyö ja kehittämistoimet on räätälöitävä kumppanimaan tarpeiden mukaisesti, vahvistuivat entisestään”, Lempinen kertaa kokemuksia hankkeesta.