Kehitysministerit pohtivat hauraita tilanteita

Hauraat tilanteet, kehitys ja turvallisuus, humanitaarisen avun konsensus sekä talouskumppanuussopimuksien neuvottelutilanne olivat aiheina, kun EU:n kehitysministerit olivat koolla. Epävirallinen kehitysministerikokous pidettiin 20.-21. syyskuuta Madeiralla.

Avustustoimintaan hauraissa tilanteissa tarvitaan yhteisiä kriteerejä samoin kuin eheää lähestymistapaa. Avun tarpeeseen on vastattava olemassa olevia välineitä paremmin käyttäen.Vähälle huomiolle jäävät maat, apuorvot, on pidettävä mielessä eikä myöskään naisten asemaa konfliktitilanteissa saa unohtaa, keskustelussa tähdennettiin. Esimerkkkinä tästä  Liberia, jossa  peräti 72 prosenttia maan naisista on raiskattu. Hauraisiin tilanteisiin palataan yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvoston kokouksessa marraskuussa.

Kokouksessa laadittiin myös kehitysministereiden yhteinen poliittinen kanta Kongon demokraattisen tasavallan väkivaltaisuuksista ja raiskaustapauksista. Suomen esityksestä tekstiin lisättiin viittaus raiskaustapausten laajempaan, ei vain lääketieteelliseen, jälkihoitoon.

Lounaskeskustelussa  todettiin rajanvedon olevan vaikeaa kehitys- ja turvallisuusskysymyksissä. Lähtökohtana tulisi olla se, miten mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti voidaan auttaa maita, jotka ovat selviämässä konflikteista. Keskustelussa painotettiin turvallisuuden laajaa käsitettä.

Marraskuun yleisten asiain ja ulkosuhteiden neuvostosta sekä puolutusministereiden ja kehitysministereiden tulevista keskusteluista ei tässä vaiheessa ole tarkempaa tietoa. 

Madeiralla keskusteltiin myös humanitaarisen avun konsensuksesta, jota pidetään tärkeänä askeleena parantaa EU:n sisäistä koordinaatiota ja työskentelyä. Konsensus on tarkoitus hyväksyä yhdessä Euroopan parlamentin kanssa  joulukuussa.

Kauppakomissaari Mandelsson antoi suullisen ministereille suullisen katsauksen EU:n ja Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden talouskumppanuusneuvotteluista (EPA). Asiaan palataan lokakuussa komission raportin pohjalta.