Krigsinvalider från Kauniala besökte utrikesministeriet

Ett sjuttiotal krigsinvalider med följeslagare besökte lördagen den 10 maj
utrikesministeriet i Sjöekipaget i Helsingfors. Som värd fungerade understatssekreterare Jaakko Laajava, men inbjudan var sänd av avlidne statssekreteraren Antti Satuli. Initiativtagare till och arrangör för besöket var International Chauffeurs Club of Helsinki, ICCH, som är en klubb för chaufförerna i storföretag och inom statsförvaltningen. Klubben bedriver frivilligarbete.

Krigsinvaliderna kördes från Kauniala krigsinvalidsjukhus i Grankulla till Helsingfors med prålig poliseskort som bestod av 25 representationsbilar från ICCH. Utrikesministeriets IT-direktör Matti Favorin berättade för gästerna om Sjöekipagets historia och nuvarande funktion. För sång och musik stod finska handelshögskolans studentkårs kör. Lunch serverades i Engel-salen i Sjöekipaget.

Bland gästerna fanns Väinö Mutula (på bilden med fru), som på lördagen firade sin 80-årsdag. Strax före jul 1943 sårades han i magen i striderna i kylan i Petsamo. Mutula som är hemma i Tammela socken var nu för tredje gången på rehabilitering i Kauniala. TV bevakade besöket på UM och tack vare detta kunde Mutula även få kontakt med en gammal vän, som han trodde att hade försvunnit. Vännen hade sett Mutula i tv.