Riksdagsledamöterna: Vägen är ännu lång till ett gränslöst Norden


Partiernas riksdagsgrupper stöder tanken om att det nordiska samarbetet skall intensifieras och utvecklas. Detta kom fram under aktualitetsdebatten om nordiskt samarbete som hölls i samband med riksdagens plenum fredagen den 23 mars. Det nordiska samarbetet anses vara viktigt i dagens internationella läge trots – eller kanske just därför – att de fem nordiska ländernas internationella kopplingar med EU-, EMU- och NATO-medlemskap är lindrigt sagt invecklade.

Läs mera på norden.finland.fi(Linkki toiselle web-sivustolle.)


pohjoismainen yhteistyö