Kansallinen julkilausuma Venäjän hyökkäyssodan vuosipäivänä 24.2.2023

Venäjä aloitti vuosi sitten laittoman hyökkäyssotansa Ukrainaa vastaan. Hyökkäys on räikeä kansainvälisen oikeuden ja YK:n peruskirjan loukkaus. Sodan heijastusvaikutukset näkyvät globaalisti, ja YK:n yleiskokous on tuominnut hyökkäyksen useassa päätöslauselmassa. Venäjän sota on aiheuttanut Euroopassa suurimman humanitaarisen hädän sitten toisen maailmansodan. Miljoonat ovat joutuneet jättämään kotinsa ja sodan uhrien määrä kasvaa. Venäjä jatkaa iskuja Ukrainan kaupunkeihin ja kriittiseen infrastruktuuriin.

Suomi on alusta lähtien tuominnut jyrkästi Venäjän laittoman hyökkäyssodan. Vaadimme edelleen, että Venäjän tulee välittömästi pysäyttää sotatoimet ja vetää asevoimansa Ukrainan alueelta. Suomen tuki Ukrainan suvereniteetille, itsenäisyydelle ja alueelliselle koskemattomuudelle on vankkumaton. Suomi tukee Ukrainan aloitetta oikeudenmukaisesta rauhasta. Suomi jatkaa kehitysyhteistyötä Ukrainan kanssa. Toimitamme puolustusmateriaalitukea ja materiaaliapua.  Osoitamme myös humanitaarista apua Ukrainaan. Suomi on vastannut Venäjän toimiin osana Euroopan unionia. Euroopan unioni yhdessä kumppanimaiden kanssa on asettanut laajoja pakotteita Venäjää sekä Valko-Venäjää vastaan. Suomi tukee EU:n pakotteiden vahvistamista edelleen.

Ukrainan urhea puolustustaistelu on herättänyt meissä voimakkaan auttamishalun. Suomi jatkaa Ukrainan vahvaa tukemista eri tavoin niin kauan kuin se on tarpeen. Suomi on ottanut vastaan Ukrainasta paenneita ja tarjonnut heille väliaikaista suojelua. Teemme näin jatkossakin.

Venäjä on rikkonut eurooppalaista sopimuspohjaista turvallisuusjärjestystä. Venäjän pyrkimykset kaventaa itsenäisten valtioiden ulko- ja turvallisuuspoliittista valinnanvapautta eivät ole hyväksyttävissä.

Venäjän pyrkimykset liittää laittomasti itseensä Ukrainan alueita ovat YK:n peruskirjan vastaisia ja loukkaavat Ukrainan suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta. Suomi ei tule tunnustamaan minkään Ukrainan alueen laitonta liittämistä Venäjään.

Venäjän julmat sodankäyntimenetelmät ovat räikeästi kansainvälisen oikeuden vastaisia. Sotatoimien kohdistaminen siviileihin ja siviilikohteisiin on sotarikos. Suomi tukee kansainvälisen rikostuomioistuimen tutkintoja sotarikosten selvittämiseksi. Suomi tukee Venäjän valtio- ja sotilasjohdon saattamista vastuuseen hyökkäysrikoksesta. Suomi tukee ponnisteluja sen puolesta, että Venäjä joutuu korvaamaan hyökkäyssotansa aiheuttamansa vahingot.

Ukrainan tulevaisuus on yhdistyneessä Euroopassa. Suomi tukee Ukrainan lähentymistä Euroopan unioniin, ja tähän kuuluvia uudistuksia. Suomi toivottaa tervetulleeksi Ukrainan kesäkuussa 2022 EU:lta saaman ehdokasmaa-aseman. Ukrainan jälleenrakennuksen valmistelu antaa toivoa sodan tuhojen korjaamisesta. Suomi valmistautuu kansainvälisten kumppanien kanssa Ukrainan jälleenrakentamiseen.

Suomi on Ukrainan rinnalla nyt ja jatkossa.

Pekka Haavisto

Ulkoministeri