Internationaliseringen - en fördel för ett litet land

Internationaliseringen är en fördel för ett litet land som är beroende av export, konstaterade ordföranden för kommittén för befrämjande av export och internationalisering, Christoffer Taxell, när han överräckte betänkandets resultat till utrikeshandelsminister Kimmo Sasi tisdagen den 9 oktober.

Enligt minister Sasi erbjuder kommitténs rekommendationer en god grund för intensifieringen och förbättrandet av samarbetet mellan företag och myndigheter. Frågan gäller närmast effektiveringen och inriktningen av resurser när behovet av tilläggsfinansiering rör sig kring tiotals miljoner, konstaterade Sasi.

Enligt betänkandet utgör utrikesministeriets beskickningar en nationell resurs, vars tjänster får större betydelse när exporten ökar. Det finns i drygt 40 länder Export Finland -representationer, som upprätthålls av Finpro och utrikesministeriet, men därtill förutsättes det också numera att det erbjuds företagstjänster i sgs alla beskickningarTaxell-betänkandet på handels- och industriministeriets sidor(Linkki toiselle web-sivustolle.)