Kansainvälisen ilmastorahoituksen toimijat tapaavat Lahdessa: tavoitteena vastata COP26:ssa tehtyihin sitoumuksiin

Suomi järjestää korkean tason kokouksen sopeutumisrahoituksesta Lahdessa 3.–4. huhtikuuta. Sopeutumisrahoituksella varaudutaan esimerkiksi sään ääri-ilmiöihin, kuten kuivuuteen tai tulviin. Kokouksessa etsitään yhteistä suuntaa sille, miten YK:n ilmastokokous COP26:ssa tehdyt rahoitussitoumukset täytetään ja viitoitetaan tietä kohti COP27:ää. Yksityisen sektorin roolia rahoituksessa halutaan laajentaa.

YK:n ilmastokokous COP26:ssa marraskuussa 2021 teollisuusmaat sitoutuivat kaksinkertaistamaan kehittyville maille suunnatun sopeutumisrahoituksen vuoteen 2025 mennessä ja tasapainottamaan kansainvälisen ilmastorahoituksen sopeutumisen ja hillinnän välillä. Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnarin isännöimässä Lahti Adaptation Finance Ministerial -kokouksessa toimijat etsivät ratkaisuja sitoumusten täyttämiseen ja viitoittavat tietä kohti marraskuussa järjestettävää COP27:ää.

”Tarve sopeutumistoimille on kriittinen. Tarvitsemme yhteisen suunnitelman, johon julkiset ja yksityiset rahoittajat, rahastot ja kehittyvät maat sitoutuvat. Lahdessa päätoimijat ovat saman pöydän ääressä ja valmiita toimimaan”, ministeri Skinnari sanoo.

Sopeutumisrahoituksella varaudutaan sellaisiin ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, joita ei voida enää estää hillinnällä eli päästöjen vähentämisellä. Näitä ovat esimerkiksi sään ääri-ilmiöt, kuten kuivuus, tulvat tai hurrikaanit, joista kärsitään eniten köyhimmissä maissa. Suomi on yksi maailman johtavista sää- ja ennakkovaroituspalvelujen tarjoajista.

Yksityisen sektorin roolia halutaan laajentaa

Lahti Adaptation Finance Ministerial -kokous kokoaa yhteen monet kansainvälisen ilmastorahoituksen päätoimijoista. Mukana on useita kehitysministereitä, vähiten kehittyneiden maiden ja pienten kehityssaarivaltioiden edustajia, avaintoimijoita sopeutumisrahoitusta edistävistä organisaatioista (mm. YK, OECD, Global Center on Adaptation) sekä ilmastorahastoista. Maailman ilmatieteen järjestöä edustaa kokouksessa pääsihteeri Petteri Taalas.

Teollisuusmaat ovat edelleen suurimpia sopeutumisrahoittajia, mutta valtavan globaalin tarpeen täyttämiseksi yksityisen sektorin rahoitus ovat ratkaisevassa roolissa. Lahden kokouksessa etsitään myös tapoja laajentaa yksityisen sektorin roolia rahoituksessa.

Kokous on jatkoa Champions Group on Adaptation Finance(Linkki toiselle web-sivustolle.) -ryhmän työlle. Ryhmän, johon kuuluu 11 valtiota sekä Euroopan komissio ja Afrikan kehityspankki, tavoitteena on kasvattaa sopeutumisrahoituksen määrää ja parantaa sen laatua ja saatavuutta. Lahti on valittu kokouksen pitopaikaksi, koska se tunnetaan Euroopan ympäristöpääkaupunkina 2021.

Lisätietoja

  • Kirsi Airio, kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministerin erityisavustaja, puh. +358 50 574 1729
  • Inka Kari, vastuuvirkamies, kansainvälinen ilmastopolitiikka, puh. +358 295 350 551
  • Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi.