Kaksikäyttötuotteiden vientivalvontalainsäädännön uudistaminen jatkuu

Hanke kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain uudistamiseksi jatkuu. Viime vuonna ulkoministeriössä käynnistetyssä hankkeessa on tarkoitus uudistaa kansallinen laki kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta.

Tavoitteena on, että kansallinen lainsäädäntö olisi jatkossa paremmin yhteensopivaa kaksikäyttötuotteiden vientivalvontaa koskevan EU-asetuksen kanssa. Samalla on tarkoitus tehdä lainsäädäntöön eräitä muita päivityksiä, joilla muun muassa selkeytetään vientivalvontaan liittyviä menettelyjä ja varmistetaan kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnan tehokas toimeenpano. Lakiuudistuksen valmistelu on edennyt hyvin ja valmistelu jatkuu ulkoministeriössä.

Sidosryhmien kuuleminen jatkuu syksyllä

Sidosryhmien kuuleminen aloitettiin joulukuussa 2022 pidetyllä kaikille sidosryhmille avoimella tilaisuudella, jossa keskusteltiin hankkeen lähtökohdista ja keskeisistä teemoista. Lisäksi hanketta on esitelty ja hankkeesta on keskusteltu valmistelun aikana esimerkiksi neuvottelukuntien kokouksissa ja muissa tilaisuuksissa.

Alkuperäisen aikataulun mukaan seuraava kaikille sidosryhmille avoin tilaisuus oli tarkoitus järjestää tänä keväänä ja lausuntokierros käynnistää sen jälkeen. Valmistelun tässä vaiheessa on todettu, että sidosryhmien kuulemista on perusteltua jatkaa kesäkauden jälkeen, jotta valmistelussa ehditään riittävästi selvittää erilaisia sääntelyvaihtoehtoja. Seuraava kaikille sidosryhmille avoin tilaisuus sekä lausuntokierros hallituksen esityksen luonnoksesta on tarkoitus järjestää syksyllä 2023.