Kaksikäyttötuotteiden vientivalvontaan muutoksia 9.9.2021 alkaen

Kaksikäyttötuotteiden vientivalvontaa koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston uusi asetus (EU) 2021/821 on annettu 20 päivänä toukokuuta 2021. Asetus on julkaistu virallisessa lehdessä L 206 11.6.2021 ja asetus tulee voimaan 9. syyskuuta 2021. Siihen saakka noudatetaan nykyisin voimassa olevaa neuvoston asetusta 428/2009.

Joukkotuhoaseiden leviämisen estämisen ja epätoivotun sotilaallisen käytön lisäksi vientivalvontaa tehostetaan myös liittyen ihmisoikeusloukkausten ja terroritekojen ehkäisyyn. Uusi asetus tuo mukanaan uusia valtuuksia vientivalvontaviranomaisille esimerkiksi kybervalvontatuotteissa.

Ulkoministeriön vientivalvontayksikkö on marraskuussa 2020 järjestänyt vientivalvontaklinikan, jossa vientiyrityksille on esitelty uuden asetuksen sisältö. Lisäksi asetusta on esitelty komission Export Control Forumissa joulukuussa 2020. Asetukseen on tämän jälkeen tullut jonkin verran kielellisiä muutoksia oikoluku- ja käännösprosessin myötä. 

Ulkoministeriön vientivalvontayksikkö on valmistautunut uuden asetuksen voimaantuloon 9.9.2021 myös muun muassa uudistamalla kaikki sähköiset kaksikäyttötuotteita koskevat lomakkeet. 

Linkki uuteen asetukseen Euroopan Unionin virallisessa lehdessä (pdf, 465 sivua)(Linkki toiselle verkkosivustolle)