Kaikille avoin kurssi yrityksistä ja ihmisoikeuksista

Ulkoministeriö on julkaissut kaikille avoimen Business & Human Rights -verkkokurssin.

Naisia työssä tekstiilitehtaassa

Kurssi tutustuttaa yritystoimintaan liittyviin ihmisoikeuksiin ja siihen, mitä niille on tarkoitus tehdä yrityksissä. Kurssi on alun perin suunnattu valtionhallinnon virkahenkilöstölle, mutta suuren kysynnän vuoksi se on nyt avattu kaikille. Kurssin avulla kuka tahansa voi saada kokonaiskuvan aiheesta.

Kurssi on englanninkielinen ja se löytyy eOppivasta.(Linkki toiselle web-sivustolle.) Se koostuu 45 minuutin peruskurssista(Linkki toiselle web-sivustolle.) ja viidestä 20 minuutin moduulista koostuvasta jatkokurssista(Linkki toiselle web-sivustolle.).

Yritysvastuudirektiivi hyväksyttiin Euroopan unionissa toukokuussa. Lainsisällön ohella monia saattaa kiinnostaa, mitä yritykset ja ihmisoikeudet tarkoittavat. Yrityksissä ja ihmisoikeuksissa on kyse siitä, miten yritykset hallinnoivat niiden omaan, liikekumppaneiden ja arvoketjun toimintaan liittyviä ihmisoikeusvaikutuksia. Yritysten tulisi tunnistaa keskeiset ihmisoikeusriskit ja toimia niiden ehkäisemiseksi sekä pysäyttämiseksi. Kyse voi olla esimerkiksi arvoketjussa piilevästä lapsityöriskistä tai toisessa maassa sijaitsevan tuotantolaitoksen järjestäytymisvapauden rajoituksista.

Verkkokurssi auttaa tunnistamaan ihmisoikeusriskejä ja kuvaa, miten niihin voisi reagoida. Kurssi syventävässä osassa käydään läpi esimerkiksi konfliktialueilla toimimista sekä sukupuolten tasa-arvokysymyksiä.

Alla olevalla videolla Annamari Tornikoski ja Linda Piirto kertovat kurssin synnystä ja sisällöstä.