Jugoslaviens utrikesminister: Samarbetet med Haag fortsätterJugoslavien kommer att fortsätta med ett nära samarbete med krigsförbrytardomstolen i Haag (ICTY) och överlämna krigsförbrytare i enlighet med de löften man gett FN, försäkrade Federala Republiken Jugoslaviens utrikesminister Goran Svilanovic på tisdagen i Helsingfors, där han träffade utrikesminister Erkki Tuomioja.

Enligt Svilanovic skönjer vi en ny tid i relationerna mellan Finland och Jugoslavien, där allt mera uppmärksamhet fästes vid ekonomiskt samarbete och direkta utländska investeringar. Svilanovic anser att det för tillfället är viktigt attskapa en ekonomisk livskraftig och fungerande stat, som verkar i samarbete med Europeiska Unionen och även strävar till medlem av denna union.

Svilanovi sade att relationerna till Montenegro och Bosnien-Herzegovina är i skick. Att relationerna mellan grannländer utvecklas positivt har en viktig betydelse för den regionala jämvikten på Balkan. Att upprätthålla jämvikt är viktigt även med tanke på handel och ekonomi. Svilanovic anser Nordiska Rådet vara ett intressant exempel på samarbete mellan länder och trodde att erfarenheterna från det nordiska samarbetet kunde vara nyttiga även för Federala Republiken Jugoslavien.