Javier Solana utfrågades om Iran, Ryssland och USA-förbindelserna

EU:s höge representant Javier Solana gjorde en blixtvisit i Finland - Europeiska unionens säkerhetsstrategi grundar sig på begreppen ansvar, förebyggande, resurser och partnerskap, konstaterade den höge representanten för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik, generalsekreterare Javier Solana, vid Utrikespolitiska institutets seminarium i Helsingfors på onsdagen. Solana konstaterade att EU:s verksamhet på kort sikt koncentreras på Bosnien och Mellanöstern samt på terroristbekämpning och arbete för verklig multilateralism. Unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik är i ständig utveckling. Säkerhetsstrategin är ett led i denna process, klargjorde Solana.

Vid den presskonferens som hölls efter seminariet utfrågades Solana bland annat om Iran, Ryssland och de transatlantiska förbindelserna.
- Vi har uppnått samförstånd med Iran om avvecklingen av landets kärnvapenprogram. Däremot kan vi inte godkänna det sätt på vilket parlamentsvalen i Iran anordnades, dvs. att reformvänliga kandidater på förhand förhindrades från att delta, svarade Solana.
President Putins beslut att avskeda regeringen kom som en överraskning för Solana.
- Vi får hoppas att den nya regeringen aktivt vill utveckla relationerna mellan Ryssland och EU. Vårt strategiska partnerskap med Ryssland är viktigt, men det kräver arbete för att fungera, eftersom olösta problem fortfarande kvarstår, sade generalsekreteraren.
- När det gäller Irakkriget var unionen inte bara inne på en annan linje än USA, även medlemsstaternas inställning varierade. Nu är situationen en annan och vi kan tillsammans främja återuppbyggnaden, demokratin och maktöverföringen i Irak. I Afghanistan löper motsvarande verksamhet utmärkt väl, sade Solana.

Han uttryckte sin tacksamhet över Finlands insatser för att utveckla unionens utrikes- och säkerhetspolitik och såg inte Finlands alliansfrihet som något problem. Inte heller de tre "stora" EU-länderna Tysklands, Frankrikes och Storbritanniens möte oroade honom. - Det är inte fråga om något presidium. Tre, fyra, fem eller hur många länder som helst kan sammanträda fritt. Besluten fattas av 25 länder tillsammans, påpekade Solana.

Under sitt besök träffade generalsekreterare Javier Solana även bland annat republikens president, statsminister Matti Vanhanen och utrikesminister Erkki Tuomioja.

EU
kriisinhallinta