Ilkka Kanerva värd för nordisk-baltiskt utrikesministermöte i Åbo

Pressmeddelande 148/2007
10.8.2007

Utrikesminister Ilkka Kanerva är värd för det årliga utrikesministermötet för fem nordiska och tre baltiska länder i Åbo den 16-17 augusti. NB8-gruppen (Nordic-Baltic Eight) har hållit utrikesministermöten under sensommaren ända sedan 1993. Finland var senast värd då mötet ägde rum i Helsingfors 2001. I Åbomötet deltar utrikesministrarna från Estland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige samt den danska statssekreteraren.

Huvudtemat för mötet är en stärkning av Östersjöregionens ställning inom EU och regionens eget samarbete bland annat inom ramen för Östersjöstaternas råd. Regionen har insett att Nordeuropa behöver ett mer strategiskt grepp och en effektivare samarbetsstruktur, i synnerhet då EU:s uppmärksamhet riktas söderut.

Östersjötemat återspeglas i det övriga programmet i anslutning till mötet. Programmet betonar Åboregionens maritima dimension, som omfattar såväl Östersjön som världshaven. I ministrarnas program ingår en kryssning, ett besök på varvet Aker Yards och en middag på Åbo slott.

Övriga teman för ministermötet är situationen i Kosovo, Mellanöstern och Afghanistan.

Närmare upplysningar: ambassadrådet Ari Tasanen, Europaavdelningen, tfn 09 1605 5630, och ministerns pressattaché Juha Kirstilä, tfn 09 1605 5012