Holkeri: Milleniedeklarationen styr FN:s arbete

Harri Holkeri Milleniedeklarationen är sedan FN:s grundstadgar och människorättsdeklaration det viktigaste dokument som skall styra FN:s arbete under de närmaste decennierna, konstaterade ordföranden för FN:s generalförsamling, statsrådet Harri Holkeri på en presskonferens i Helsingfors den 8 januari, där han redogjorde för den 55:e generalförsamlingens inledande fas. Milleniedeklarationen antogs vid statsöverhuvudens historiska toppmöte i FN i början av september.

Under Holkeris ordförandeperiod antog FN också en resolution, som förpliktar medlemsländerna att följa milleniedeklarationens principer. De reformer och visioner som finns i deklarationen har dock föga värde om medlemsländerna icke efterföljer dem i beslutsfattningen på nationell nivå. Holkeri kunde nöjd konstatera att åtminstone den finländska regeringen inte fattat beslut som strider mot deklarationen. Om så skulle ske, så försäkrade Holkeri att han skulle protestera och att han även visste hur han skulle göra det.

Ett annat centralt tema vid 55:e generalförsamlingen har varit diskussionen om strukturförändringen inom FN, innefattande säkerhetsrådet och dess sammansättning. Den fredsbevarande verksamheten har även intagit en synlig plats. Holkeri berättade att han själv den 9 januari skall resa till Öst-Timor, där FN medverkar i ett fredsbevarande uppdrag av ny karaktär. Förutom att sända fredsbevande trupper deltar FN även i uppbyggandet av områdets egen administration och polisstyrka.

Som egna målsättningar nämnde Holkeri strävan att öka dialogen mellan regeringarna och NGOs. Holkeri har t.ex. ruckat på gammal kutym vid generalförsamlingen och börjat ge NGO-representaterna ordet mellan de officiella regeringsinläggen. Enligt Holkeri är samarbetet mellan regeringarna, NGOs och företagen inom FN en uttrycklig förutsättning för att globala projekt skall kunna genomföras med framgång.

Presskonferensen kan även höras som RealAudio-bandning. Milleniedeklarationen(Linkki toiselle web-sivustolle.)

FN:s generalförsamlings ordförande Harri Holkeris hemsidor(Linkki toiselle web-sivustolle.)

YK