Regeringens nya utvecklingspolitiska program

Statsrådets kommunikationsenhet

Pressmeddelande 282/2007
12.10.2007


Vid ett gemensamt möte för republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott fredagen den 12 oktober behandlades preliminärt ett utkast till regeringens nya utvecklingspolitiska program. I utkastet har man beaktat synpunkter från ministerierna, medborgarorganisationerna och andra intressegrupper som framkommit i samband med en omfattande remissbehandling.

Det nya programmet lämnas senare i form av ett statsrådets principbeslut.

Ytterligare information: specialmedarbetaren Ossi Martikainen, tfn 09 1605 6306, och avdelningschefen Ritva Koukku-Ronde, tfn 09 1605 6490, utrikesministeriet