Hallituksen esitystä Suomen liittymiseksi Natoon valmistellaan ulkoministeriön johdolla

Valtioneuvosto asetti tänään työryhmiä valmistelemaan hallituksen esityksen Suomen liittymiseksi Natoon. Koordinaatioryhmää johtaa ulkoministeriön valtiosihteeri Jukka Salovaara, oikeudellisia asioita käsittelevää alatyöryhmää UM:n oikeuspäällikkö Kaija Suvanto ja resursseja sekä tietoturvallisuutta käsittelevää alatyöryhmää UM:n hallintojohtaja Pirjo Tulokas.

Valtioneuvosto asetti koordinaatioryhmän ja sen alatyöryhmät valmistelemaan hallituksen esityksen Suomen liittymiseksi Pohjois-Atlantin liittoon eli Natoon. Koordinaatioryhmän tarkoituksena on koordinoida liittymistä koskevan hallituksen esityksen valmistelutyötä.

Koordinaatioryhmän alaisuuteen perustettiin myös kaksi alatyöryhmää, jotka osaltaan valmistelevat liittymiseen liittyviä oikeudellisia ja resurssikysymyksiä hallituksen esitystä varten. Koordinaatioryhmä vastaa alatyöryhmien työn yhteensovittamisesta.

Koordinaatioryhmän ja alatyöryhmien toimikausi on 15. syyskuuta – 31. joulukuuta 2022.

Suomi haki Naton jäsenyyttä toukokuussa 2022. Suomen Nato-jäsenyys lisää sekä Suomen että koko Itämeren alueen ja Pohjois-Euroopan vakautta ja turvallisuutta. Suomen vahva puolustus- ja kriisinsietokyky vahvistaa myös Natoa ja liittokunnan yhteistä puolustusta.

Naton jäsenenä osallistumme liiton yhteiseen puolustukseen ja päätöksentekoon, ja olemme Naton turvatakuiden piirissä.

Työryhmien kokoonpanot

Koordinaatioryhmä

Puheenjohtaja:

 • valtiosihteeri kansliapäällikkönä Jukka Salovaara, ulkoministeriö

Varapuheenjohtaja:

 • ylijohtaja Janne Kuusela, puolustusministeriö

Jäsenet ja varajäsenet:

 • kansliapäällikkö Hiski Haukkala, tasavallan presidentin kanslia
 • henkilökohtainen varajäsen ulko- ja turvallisuuspoliittinen
 • neuvonantaja Petri Hakkarainen, tasavallan presidentin kanslia
 • valtiosihteeri Henrik Haapajärvi, valtioneuvoston kanslia
 • alivaltiosihteeri Timo Lankinen, valtioneuvoston kanslia
 • henkilökohtainen varajäsen yksikön päällikkö Arno Liukko
 • erityisavustaja Joel Linnainmäki, ulkoministeriö
 • valtiosihteeri Johanna Sumuvuori, ulkoministeriö
 • osastopäällikkö Piritta Asunmaa, ulkoministeriö
 • yksikönpäällikkö Minna Laajava, ulkoministeriö
 • henkilökohtainen varajäsen lähetystöneuvos Hanna Heikkilä, ulkoministeriö
 • pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka, sisäministeriö
 • henkilökohtainen varajäsen yksikön johtaja Petri Knape, sisäministeriö
 • yksikön johtaja Otto Saxén, puolustusministeriö
 • yksikön johtaja Sami Nurmi, puolustusministeriö
 • kansliapäällikkö Juha Majanen, valtiovarainministeriö

Alatyöryhmä I: Oikeudelliset asiat

Puheenjohtaja:

 • oikeuspäällikkö Kaija Suvanto, ulkoministeriö

Varapuheenjohtaja:

 • lainsäädäntöjohtaja Hanna Nordström, puolustusministeriö

Jäsenet ja varajäsenet:

 • oikeudellinen neuvonantaja Päivi Pietarinen, tasavallan presidentin kanslia
 • lainsäädäntöneuvos Heidi Kaila, valtioneuvoston kanslia
 • henkilökohtainen varajäsen johtava asiantuntija Teija Pellikainen, valtioneuvoston kanslia
 • yksikönpäällikkö Juha Rainne, ulkoministeriö
 • yksikönpäällikkö Maria Guseff, ulkoministeriö
 • lähetystöneuvos Hanna Heikkilä, ulkoministeriö
 • lainsäädäntöneuvos Lauri Koskentausta, oikeusministeriö
 • hallitusneuvos Hanna Helinko, sisäministeriö
 • vanhempi hallitussihteeri Anna Korhola, puolustusministeriö
 • neuvotteleva virkamies Karoliina Honkanen, puolustusministeriö

Alatyöryhmä II: Taloudelliset ja henkilöresurssit sekä operatiivinen tietoturvallisuus

Puheenjohtaja:

 • hallintojohtaja Pirjo Tulokas, ulkoministeriö

Jäsenet ja varajäsenet:

Taloudelliset resurssit

 • yksikön päällikkö Pasi Ovaska, valtioneuvoston kanslia
 • henkilökohtainen varajäsen neuvotteleva virkamies Meeta Paavola, valtioneuvoston kanslia
 • taloussuunnittelupäällikkö Katja Bordi, ulkoministeriö
 • talousjohtaja Risto Hakoila, ulkoministeriö
 • talous- ja suunnittelujohtaja Kati Korpi, sisäministeriö
 • talousjohtaja Kristiina Olsson, puolustusministeriö
 • henkilökohtainen varajäsen erityisasiantuntija Julia Mikkola, puolustusministeriö
 • budjettipäällikkö Mika Niemelä, valtiovarainministeriö
 • henkilökohtainen varajäsen apulaisbudjettipäällikkö Annika Klimenko, valtiovarainministeriö

Henkilöstöresurssit

 • yksikön päällikkö Ritva Järvinen, valtioneuvoston kanslia
 • henkilökohtainen varajäsen erityisasiantuntija Maija Räsänen, valtioneuvoston kanslia
 • yksikönpäällikkö Saija Nurminen, ulkoministeriö
 • henkilökohtainen varajäsen lähetystöneuvos Marja Rosvall, ulkoministeriö
 • erityisasiantuntija Janne Juujärvi, sisäministeriö
 • henkilöstöjohtaja Antti Korkala, puolustusministeriö
 • henkilökohtainen varajäsen neuvotteleva virkamies Leila Maiche-Platan, puolustusministeriö
 • yksikönpäällikkö Juha Madetoja, valtiovarainministeriö

Operatiivinen tietoturvallisuus

 • ylitarkastaja Kimmo Hanhimäki, tasavallan presidentin kanslia
 • toimialajohtaja Max Hamberg, valtioneuvoston kanslia
 • henkilökohtainen varajäsen erityisasiantuntija Marko Sjöroos, valtioneuvoston kanslia
 • tietohallintojohtaja Ari Uusikartano, ulkoministeriö
 • tietoturvapäällikkö Matti Parviainen, ulkoministeriö
 • henkilökohtainen varajäsen yksikönpäällikkö Jukka Seppälä, ulkoministeriö
 • turvallisuuspäällikkö Kari Santalahti, sisäministeriö
 • tietoturvapäällikkö Harri Mäntylä, puolustusministeriö
 • henkilökohtainen varajäsen tietohallintojohtaja Mikko Soikkeli, puolustusministeriö
 • tietohallintoneuvos Timo Nuutinen, valtiovarainministeriö
 • järjestelmäasiantuntija Jan Elho, liikenne- ja viestintäministeriö
 • kyberturvallisuusjohtaja Rauli Paananen, liikenne- ja viestintäministeriö
 • johtaja Johanna Erkkilä, liikenne- ja viestintävirasto Traficom