Nu kan du söka till den utrikes- och säkerhetspolitiska ungdomsgruppen

Finlands regering bereder den nya säkerhets- och försvarspolitiska redogörelsen, som kommer upp till behandling i riksdagen hösten 2008. Finlands Ungdomssamarbete Allians rf samordnar valet av omkring tjugo ungdomar till en grupp som för en övergripande diskussion om utrikes- och säkerhetspolitiska frågor och kommenterar redogörelsen i beredningsskedet. Gruppens möten genomförs i samarbete med utrikesministeriet. Gruppen arbetar under år 2008.

Det finns inga exakta krav på dem som antas till gruppen, och medlemmarna förutsätts till exempel inte ha studier eller tidigare erfarenhet inom internationell politik eller statsvetenskap. Det räcker om du är aktiv och fördomsfri, intresserad av utrikes- och säkerhetspolitiska frågor, eventuellt verksam inom någon organisation och redo att ta dig an arbetet inom gruppen. Alla som omfattas av ungdomslagen, det vill säga unga personer som inte har fyllt 29 år, kan söka till gruppen.

Du kan söka genom att skicka en fritt formulerad ansökan med motiveringar senast den 20 januari till Allians informatör på adressen teemu.hanhineva@alli.fi. I ansökan (högst två sidor) ska du berätta om dig själv, dina eventuella studier, din arbetserfarenhet, dina intressen och din egen motivering till varför du skulle vara lämplig som medlem i gruppen. Närmare upplysningar ger generalsekreteraren för Allians Jukka Tahvanainen, jukka.tahvanainen@alli.fi eller mobil 040 900 4875.

Finlands Ungdomssamarbete Allians rf är en nationell intresse- och serviceorganisation för ungdomsorganisationer och ungdomsarbete. Allians är en religiöst och politiskt obunden organisation med 108 medlemsorganisationer. Organisationens syfte är bland annat att främja ungdomars deltagande i beslutsfattandet och uppväxt till ansvarsfulla medlemmar i samhället. Mer information på www.alli.fi.