Globalisaatioselvitys : eduskunnasta pohjaa linjanvedoille

Hallitus antoi tiistaina 19.kesäkuuta eduskunnalle selvityksen Suomen poliittisista linjauksista globalisaation hallintaan liittyvissä kysymyksissä. Selvitystä pyysi viime lokakuussa eduskunnan ulkoasiainvaliokunta. Se toivoi kokonaiskuvausta siitä, mitä globalisaatio on, mitkä ovat sen hallinnan kannalta keskeiset kansainväliset järjestöt ja mikä Suomen politiikka näissä järjestöissä globalisaation suhteen on.

Valtioneuvosto antoi selvitystyön ulkoministeriön tehtäväksi. Sen valmistelussa ovat olleet mukana kauppa- ja teollisuusministeriö, valtiovarainministeriö, ympäristöministeriö, työministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä oikeusministeriö.

Kaikkien tulisi olla globalisaatiossa voittajia

Ulkoministeri Erkki Tuomioja perusteli lehdistötilaisuudessa globalisaation hallintamahdollisuuksia koskevan keskustelun tarvetta aikamme paradoksilla: samaan aikaan, kun demokratia on levinnyt maailmassa laajemmalle kuin koskaan, ihmisten luottamus sen toimintakykyyn ja omiin vaikutusmahdollisuuksiin on heikentynyt. Tämä näkyy monissa maissa laskeneena osallistumisena vaaleihin sekä muiden vaikutusmahdollisuuksien etsimisenä. Kansalaisaktivismissakin etsitään tietä vaikuttaa maailmanlaajuisiin kehityssuuntauksiin..Globalisaation hallinta onkin nyt annetun selvityksen keskeinen näkökulma. Globalisaatio nähdään voittopuolisesti myönteisenä ja väistämättömänä ja se on Suomen kaltaiselle maalle eduksi. Kaikkien tulisi kuitenkin olla globalisaatiossa voittajia. Ongelmana on sen tuottaman vaurauden epätasainen jakautuminen.
Selvityksessä tarkastellaan kansainvälisten järjestöjen kuten YK:n, maailman rahoituslaitosten, ympäristöjärjestöjen ja -sopimusten sekä maailman kauppajärjestö WTO:n roolia ja niiden yhteensovittamisen tarvetta. Siinä vedetään yhteen Suomen tähänastiset kannanotot, mutta eduskuntakeskustelun kautta halutaan pohjaa uusille linjanvedoille.

Globalisaatio edistää myös avoimuutta ja ihmisoikeuksia

Ulkomaankauppaministeri Sasin mielestä Suomi asettuu kansainvälisessä globalisaatiokeskustelussa kärkijoukkoon. Hän korosti, että Suomi on ollut globalisaatiossa menestyjä ja piti tärkeänä selvityksen myönteistä suhtautumistapaa. Globalisaatio ja siihen kiinteästi liittyvä tietoteknologian leviäminen lisäävät yhteiskuntien moniarvoisuutta,avoimuutta ja ihmisoikeuksien kunnioitusta. Markkinareaktiot haastavat poliitikot antamaan kantamaan vastuuta ja välttämään katteettomia lupauksia. Ministeri Sasi haastoi kansalaisjärjestöt keskustelemaan päättäjien kanssa, ei vain osoittamaan mieltään.

Ympäristö- ja kehitysyhteistyöministeri Satu Hassi piti hyvänä, että selvityksen lähtökohtana on kysymys, minkälaisessa maailmassa haluamme elää, eivät vain itsekkäät etunäkökohdat. Globalisaatio mahdollistaa myös kuilun kasvamisen teollisuusmaiden ja kehitysmaiden välillä sekä kansallisvaltioiden sisällä. Teollisuusmaiden ylivallan kasvattamisen ja pelkän itsekkään neuvottelutaktiikan sijasta olisi pyrittävä aitoon vuorovaikutukseen arvojen pohjalta.

Maailmanlaajuinen ympäristöjärjestö?

Ympäristöuhkien maailmanlaajuinen hallinta ei ole läheskään riittävällä tasolla. Hassi mainitsi, että YK:n ympäristöohjelma UNEP:n rahoitus perustuu vapaaehtoisiin lahjoituksiin, ja kansainvälisten ympäristösopimusten johto ja seuranta on hajallaan. Hän totesi, että EU:n piiirissä kaukotavoitteena on yhden maailmanlaajuisen ympäristöjärjestön perustaminen. Ensiaskeleena olisi UNEP:n rahoituksen varmistaminen jäsenmaksupohjalla ja ympäristösopimusten valvonnan yhtenäistäminen.

Järjestystä kaaokseen

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Liisa Jaakonsaari totesi, että eduskuntakeskustelun tarkoituksena on luoda yhteiskunnallisten tulkintojen kautta järjestystä globalisaation synnyttämään kaaokseen, joka aiheuttaa ihmisten keskuudessa tyytymättömyyttä ja voimattomuutta. Hänen mielestään parlamenttien rooli tässä keskustelussa on korostunut Seattlen ja nyt viimeksi Göteborgin tapahtumien jälkeen. Tarvitaan demokraattista prosessia, jolla luodaan kokonaiskuva globalisaatiosta, miten sitä voidaan hallita ja mikä on Suomen politiikka. Ulkoasiainvaliokunta aikoo syksyllä kuulla asiantuntijoita ja kansalaisjärjestöjä ja tuoda sitten lausuntonsa eduskunnan täysistunnon käsittelyyn hallituksen evästämiseksi.
Globalisaatioselvitys kokonaisuudessaan

WTO
YK
ihmisoikeudet
ympäristö