Georgiska presidentvalet var ett steg i rätt riktning

Alcee L. Hastings och minister Kanerva vid presskonferensen den 7 januari. Demokratiseringen i Georgien tog ett steg i rätt riktning, och presidentvalet gick enligt preliminära rapporter allmänt taget lugnt till, konstaterade enhälligt OSSE:s ordförande, utrikesminister Ilkka Kanerva och amerikanske Alcee L. Hastings, särskild samordnare för organisationens korttidsobservatörer måndagen den 7 januari. OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter ODIHR färdigställer senare sin officiella valrapport.

Presidentvalet i Georgien övervakades allt som allt av ett par tusen observatörer, bland annat från OSSE-kontoret med ansvar för valobservation ODIHR, OSSE:s parlamentariska församling, Europarådet och Europarådets parlamentariska församling.

Även om Hastings ansåg att oppositionens krav om en ny valomgång var väntade fann han tills vidare ingen laglig grund för dem. "Enligt kritiken ute på fältet var det visserligen trängsel i vissa vallokaler och andra lokaler öppnades inte i tid, men det är myndigheternas skyldighet att utreda klagomålen", konstaterade veteranpolitikern Hastings, som leder kongressens kommission för säkerhet och samarbete i Europa, eller den så kallade Helsingforskommissionen. Den demokratiske ledamoten Hastings hör till kongressens mest ansedda och inflytelserika experter på internationell politik.

Kanerva uppskattade att Hastings gjorde sitt första besök efter Georgien hos den nya ordföranden i Helsingfors. Hastings försäkrade att USA ger utrikesministern och Finland sitt fulla stöd i utmaningarna under ordförandeskapsåret i OSSE. Hastings såg fram emot ett tätt samarbete med Kanerva. Samarbetet främjas säkert av Hastings konstaterande att Finland och USA har utmärkta bilaterala relationer.

Bland de kommande utmaningarna nämnde Hastings de så kallade frusna konflikterna, situationen i Kosovo, mänskliga rättigheter i OSSE:s medlemsländer och fortsatt valobservation. På frågan om Rysslands kommande presidentval svarade Kanerva att ordföranden arbetar för att ODIHR ska kunna observera valet.

OSSE:s representant i valobservationen i Georgien Alcee L. Hastings till Finland

Webbutsändning av presskonferensen

ETYJ