Euroopan neuvoston komitea keskustelee kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytysten edistämisestä Helsingissä

Euroopan neuvoston ihmisoikeuksien johtokomitea (Steering Committee for Human Rights) pitää sadannen kokouksensa Helsingissä 25.–28. kesäkuuta. Komitean tehtävänä on kehittää ja edistää ihmisoikeuksia Euroopan neuvoston jäsenvaltioissa. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntö ja ihmisoikeussopimukset ovat komitean hallitustenvälisen työn perustana.

Kokouksen yhteydessä järjestetään tiistaina 25. kesäkuuta konferenssi, jossa käsitellään kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä Euroopassa. Tavoitteena on arvioida Euroopan neuvoston ministerikomitean vuonna 2018 hyväksymän kansalaisyhteiskunnan toimintatilan suojelua ja edistämistä käsittelevän suosituksen(Linkki toiselle web-sivustolle.) toteuttamista.

Konferenssiin osallistuu muun muassa Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu Michael O’Flaherty, kansalaisjärjestöjen edustajia, Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA), kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden eurooppalainen verkosto (ENNHRI) sekä Euroopan neuvoston elimiä.

Konferenssin paneelikeskusteluissa käsitellään kansalaisyhteiskunnan suojelun ja edistämisen kohtaamia haasteita Euroopassa sekä hyviä käytäntöjä, joilla kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä voidaan suojella ja edistää. Euroopan neuvosto esittelee järjestön toimenpiteitä kansalaisyhteiskunnan toimintaympäristön tukemiseksi.

Konferenssin ohjelma löytyy Euroopan neuvoston verkkosivuilta(Linkki toiselle web-sivustolle.), ja tapahtumaa voi seurata etänä oheisen videoupotuksen kautta.