Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna fattar beslut rörande rättvis rättegång i Finland

Pressmeddelande 142/2007
24.7.2007

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, Europadomstolen, har idag fattat beslut rörande Finland, vari den anser att rättegångens varaktighet samt det faktum att den lokala hälsovårdsnämnden inte tillämpat högsta förvaltningsdomstolens utslag, kränker artikel 6 stycke 1 den europeiska konventionen för de mänskliga rättigheterna.

Europadomstolen konstaterade att rättegången påbörjats år 1991 och att behandlingen av ärendet varat i nästan sexton år. Hälsovårdsnämnden hade dessutom i över tio års tid underlåtit att tillämpa förvaltningsdomstolens och högsta förvaltningsdomstolens beslut i ärendet. Europadomstolen ansåg att de ändringssökandenas rätt till en rättvis rättegång kränkts.

Europadomstolen ålade finska staten att som kompensation erlägga 5 000 euro till den ene ändringssökanden för materiell skada, till de ändringssökandena gemensamt 10 000 euro som kompensation för immateriell skada samt till de ändringssökandena gemensamt 5 000 euro som ersättning för rättegångskostnaderna.

Beslutets namn och nummer i Europadomstolen(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan): Ekholm v. Finland (Application no. 68050/01)

Tilläggsuppgifter: lagstiftningssekreterare Camilla Busck-Nielsen, enheten för människorättsdomstols- och människorättskonventionsärenden, tel. 09 1605 5727

 

 

ihmisoikeudet
kansainvälinen oikeus