EU uusimassa polkumyyntilainsäädäntöään

Suomen tavoitteena on, että Euroopan unioni käyttäisi polkumyynti-instrumenttia harkiten. Koko unionin kilpailukyvyn kannalta on tärkeää, että myös tuonti pelaa sujuvasti niin, että unionimaiden teollisuus saa käyttöönsä tuotantopanoksia riittävän edullisesti.

Keskustelu polkumyyntilainsäädännön uudistuksesta tuonee loppuvuodesta esiin EU:n jäsenmaiden rajalinjat kauppaliberaalien ja protektionistien välillä.

 

Viime vuonna EU:ssa väiteltiin mm. jalkineisiin, tänä syksynä energialamppuihin kohdistuvista polkumyyntitoimista. Viime vuonna EU:ssa väiteltiin mm. jalkineisiin, tänä syksynä energialamppuihin kohdistuvista polkumyyntitoimista. Kuva: Raino Heinonen

Kauppapolitiikassa on käytössä useita keinoja, joilla voidaan vaikuttaa kauppavirtojen suuriin heilahduksiin. Yksi suurimpia tunteita herättävistä on niin kutsuttu polkumyynti-instrumentti. Tietyn maan tuotteelle tai tuoteryhmälle voidaan asettaa polkumyyntitulli, jos tuontimaa tai -alue katsoo, että tuotetta tuodaan alle vientimaan kotimarkkinahintojen tai tuotteen myyntihinta alittaa sen tuotantokustannukset.

Komissio julkaisi viime joulukuussa kauppapoliittisia instrumentteja koskevan Vihreän kirjan, jonka tarkoituksena oli selvittää, onko yhteisön nykyistä kauppapoliittisia instrumentteja koskevaa lainsäädäntöä tarvetta muuttaa. Pääpaino oli polkumyynti-instrumentissa.

Intressiosapuolilla oli mahdollisuus vastata komission kyselyyn 31.3.2007 mennessä. Komissio sai määräaikaan mennessä yli 500 vastausta eri tahoilta: jäsenmailta, teollisuudelta, maahantuojilta, käyttäjiltä, kuluttajajärjestöiltä, asianajajilta ja kolmansilta mailta. Suomi katsoo, että yritysten toimintaympäristön muutos ja globalisaatio antavat aiheen tarkastella tilannetta uudelleen.

Osa EU:n jäsenmaista vastustaa uudistusprosessia. Ne kannattavat protektionistisempaa linjaa eivätkä näe tarvetta muuttaa yhteisön nykyistä lainsäädäntöä. Argumenteissaan ne vetoavat myös siihen, että EU:lla on jo nyt eräiltä osin maailmankauppajärjestö WTO:ta tiukemmat säännöt.

Uudistusesitys keskusteltavaksi marraskuussa

Komissiolta odotetaan marraskuussa asetusehdotusta polkumyyntilainsäädäntöön tehtävistä muutoksista. Ulkoministeriön kauppapoliittisella osastolla polkumyyntiasioista vastaava kaupallinen neuvos Ritva Haukijärvi arvelee, että niin kutsuttujen liberaali- ja protektionistimaiden juopa saattaa ehdotusta käsiteltäessä syventyä.

"Tästä on näkynyt jo syksyn mittaan merkkejä, kun yksittäisten polkumyyntitapausten käsittely on politisoitunut. EU:n polkumyyntityöryhmän kokoukset ovat muuttuneet entistä työläämmiksi", Haukijärvi mainitsee.

Kuinka isosta asiasta uudistuksessa on kyse?

Haukijärven mukaan uudistuksen suuruus riippuu aivan siitä, millaisia muutoksia komissio tulee esittämään. Polkumyyntiasetusta on muutettu eräiden yksittäisten kohtien osalta muutaman vuoden välein, mutta suurempaa reformia ei ole tehty.

Komissio on etukäteen ilmoittanut, ettei syksyn ehdotuksessa olisi kyseessä varsinainen reformi. Koska kyseessä on asetuksen muutos, jonka lopulta hyväksyy unionin neuvosto, muuttamiseen ei kuitenkaan ryhdytä kovin alhaisin perustein.

Haukijärvi vakuuttaa, että UM tulee asetusta uudistettaessa kuuntelemaan herkällä korvalla kotimaisia intressitahoja.

"Myös yksittäisissä polkumyyntitapauksissa olemme yhteydessä EK:hon, liittoihin, kuten Kemianteollisuus ry, Teknologiateollisuus ry, Tekstiili ja Muotialat TMA, Kumiteollisuus ry, Muoviteollisuus ry, Metsäteollisuus ry, Kenkä- ja Nahkateollisuus ry, Suomen Kaupan liitto, Teknisen kaupan liitto sekä eräissä tapauksissa suoraan yrityksiin ja selvitämme kansallisen etumme".

Lisätiedot

EU:n komission polkumyyntitilastojen pääsivu(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan), jolta löytyvät linkit voimassaolevien toimiin ja käynnissä oleviin tutkintoihin.