EU-ordförandeskapet sysselsatte utrikesministeriet år 2006

Utrikesministeriets årsberättelse 2006 har utkommit. Året präglades av EU-ordförandeskapet, som Finland förberett en längre tid. Libanonkrisen, som inföll i juli då ordförandeskapet inleddes, och evakueringen av finländare gav en god föraning om utrikesministeriets och utlandsrepresentationernas kommande arbete. Av ordförandens halvår i rampljuset gick omkring sjuttio procent av utrikesministeriets arbete slutligen ut på att hantera kriser och reagera på överraskande situationer.

Årsberättelsen är indelad i kapitel enligt målen i ministeriets strategi. De ger exempel på utrikesministeriets dagliga arbete på det internationella fältet: hur UM arbetade för Finland ute i världen, vad ministeriet gjorde för att främja internationell säkerhet och en rättvis värld, hur UM främjade Finlands internationella framgång och hur ministeriet betjänade medborgarna.

Årsberättelsen redogör bland annat för hurdan halvårsperioden var vid Finlands EU-representation, där tjänstemännen förberedde och ledde ett par tusen möten i Bryssel och Luxemburg. En person i det konsulära beredskapsteamet som sändes till Libanon då krisen bröt ut berättar om sitt arbete vid det tillfälliga kontoret i Beirut. Av publikationen framgår också vad som hände inom den finländska kulturexporten då Finlands ambassadörer skulle förklara Lordis seger i schlagerfestivalen.

En pdf-version av årsberättelsen finns på finska i elektronisk form på länken nedan. Den tryckta versionen går att beställa från informationsenheten på adressen vko-12@formin.fi. På webbplatsen finns också en sammanfattning på svenska och engelska.

Sammandrag av utrikesministeriets årsberättelse 2006

Utrikesministeriets årsberättelse 2006 på finska

MFA: Summary of the Annual Report