EU:s utrikesministrar samtalade om Kosovo och Darfur

EU:s utrikesministrar diskuterade bland annat Kosovo samt Sudan och Darfur på rådets (för allmänna frågor och yttre förbindelsers) möte som hölls i Bryssel den 23 juli. Från Finland deltog utrikesminister Ilkka Kanerva samt migrations- och Europaminister Astrid Thors.

Under lunchen samtalade utrikesministrarna om Kosovo. Förhandlingarna kring lösningen av Kosovos status fortsätter då kontaktgruppen bestående av USA, Ryssland, Storbritannien, Frankrike och Italien träffas den 25 juli i Wien. Rådet beslutade om att starta planeringen av EU:s möjliga krishanteringsoperation i Tchad för att effektivera unionens verksamhet i Darfur och på Sudans närområden.

Situationen i Mellanöstern, inklusive situationen på de palestinska områdena, samt EU:s och kvartettens verksamhetsmöjligheter förelåg även på mötet. Därtill gav kommissionär Peter Mandelson en lägesrapportering gällande WTO-förhandlingarna.

EU-länderna inledde en regeringskonferens som skall ta itu med reformeringen av EU:s grundfördrag. Samtidigt utdelades ett första förslag av det nya grundfördraget, och medlemsländerna informerades även om förhandlingarnas tidtabell.

I samband med rådet träffade Utrikesminister Ilkka Kanerva Cyperns nya utrikesminister Erato Kozakou-Marcoullis bilateralt. Ministrarna diskuterade aktuella frågor.

EU:s regeringskonferens inleddes

Utrikesminister Ilkka Kanerva anser att tidtabellen för EU-fördraget är möjlig