EU:n kauppaministerit keskustelevat taloudellisesta turvallisuudesta ja EU–Intia-kauppasuhteista

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio osallistuu EU:n kauppaministerien epäviralliseen kokoukseen Valenciassa, Espanjassa 19.–20. lokakuuta. Ministerit keskustelevat taloudellisesta turvallisuudesta sekä EU:n ja Intian välisistä kauppasuhteista. Lisäksi kokouksessa luodaan katsaus EU:n käynnissä oleviin kauppasopimusneuvotteluihin.

Taloudellista turvallisuutta käsitellään kokouksessa kaupan ja investointien näkökulmasta. Ministerien keskustelun pohjana on komission kesäkuussa julkistama tiedonanto Euroopan taloudellisen turvallisuuden strategiasta.

Suomi pitää tärkeänä, että EU kehittää taloudellisen turvallisuuden strategiaa suurvaltakilpailu, geopoliittinen vastakkainasettelu ja muuttunut toimintaympäristö huomioiden. Tavoitteena tulee olla globaalisti vahva ja toimintakykyinen EU.

”EU:n taloudellisen turvallisuuden pitää perustua omien vahvuuksien kehittämiselle ja strategisen kilpailukyvyn vahvistamiselle kaupan rajoittamisen sijaan”, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio katsoo.

Tavion mukaan riskien hallinta on avainasemassa. Valittujen toimien tulee olla tietopohjaisia ja oikeasuhtaisia sekä pohjautua riskianalyysiin. Toimet eivät saa johtaa EU:n sisäänpäin kääntymiseen tai sulkeutumiseen.

Kesällä 2022, lähes kymmenen vuoden tauon jälkeen, EU ja Intia aloittivat uudelleen neuvottelut vapaakauppasopimuksesta. Samalla aloitettiin neuvottelut erillisestä investointisuojasopimuksesta ja sopimuksesta maantieteellisten merkintöjen suojaamiseksi. Tavoitteeksi asetettiin viedä neuvottelut päätökseen vuoden 2023 loppuun mennessä.

Suomi tukee EU:n ja Intian kauppasopimusneuvottelujen edistämistä ja mahdollisimman pikaista päättämistä.

”Intia on meille tärkeä kumppani. Kauppasopimuksella olisi Suomelle suuri taloudellinen merkitys. Sopimus tukisi tuotantoketjujen monipuolistamista ja avaisi entisestään markkinoita viennillemme. Intialla on myös merkittävää geopoliittista painoarvoa”, Tavio sanoo.

Lounaalla kauppaministerit keskustelevat käynnissä olevista kahdenvälisistä kauppaneuvotteluista ja edistymisestä jo valmiiksi neuvoteltujen sopimusten suhteen. Suomelle on erityisen tärkeää, että EU saa solmittua uusia kauppasopimuksia ja että jo neuvotellut sopimukset saadaan mahdollisimman nopeasti voimaan yritystemme hyödynnettäväksi.

Lisätietoja

  • Reetta Härönoja, ulkomaankauppa- ja kehitysministerin diplomaattiavustaja, puh. +358 295 350 740
  • Tuomas Tapio, osastopäällikkö, kansainvälisen kaupan osasto, puh. +358 295 350 918
  • Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@gov.fi.