EU-länderna inleder en regeringskonferens

Statsrådets kommunikationsenhet
Utrikesministeriet

Pressmeddelande 199/2007
18.7.2007EU-länderna inleder en regeringskonferens vid rådets (allmänna frågor och yttre förbindelser) möte, som hålls den 23 och 24 juli i Bryssel. Till rådets huvudteman hör också situationen i Mellanöstern och Kosovo. Från Finland deltar utrikesminister Ilkka Kanerva, migrations- och Europaminister Astrid Thors och utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynen.

Rådet avser godkänna utlåtandet om inledande av en regeringskonferens om reformen av EU:s grundfördrag. Med detta som utgångspunkt kommer regeringskonferensens första möte på ministernivå att ordnas i samband med rådet måndagen den 23 juli. Avsikten med mötet är inte att diskutera innehållet, utan ordföranden kommer främst att informera medlemsländerna om tidsschemat för förhandlingarna. Medlemsländerna ges ett utkast till nytt grundfördrag.

Rådet behandlar även situationen beträffande Kosovos status. I FN:s säkerhetsråd pågår förhandlingar om möjligheten att få till stånd en ny resolution om en lösning av Kosovos status. I rådet uttalade EU senast i juni sitt stöd för president Martti Ahtisaaris plan och önskade att säkerhetsrådet får till stånd en ny resolution och en lösning som grundar sig på den så snart som möjligt.

Rådet diskuterar den rådande situationen i de palestinska områdena, relationerna mellan Israel och palestinierna samt EU:s och kvartettens verksamhetsmöjligheter. Vid sin senaste session i juni godkände rådet resolutionerna om fredsprocessen i Mellanöstern och om Libanon. I resolutionerna betonades bland annat de positiva steg som tagits för att återuppväcka fredsprocessen, såsom mötena mellan president Mahmud Abbas och premiärminister Ehud Olmert samt Arabförbundets fredsinitiativ. Vid samma tillfälle meddelades att utbetalningen av direkt finansiellt stöd till den palestinska myndigheten återupptas och att det tillfälliga finansieringsarrangemanget förlängs med tre månader.

Rådet diskuterar även ett aktivare agerande av EU i Sudan. Diskussionen utgår från rådets sekretariats och kommissionens utredning om tänkbara EU-åtgärder. Främst behandlas en eventuell ESFP-insats i östra Tchad och möjligen även i Centralafrikanska republiken.

Andra ämnen som behandlas angående de yttre förbindelserna är bland annat Iran, WTO-förhandlingarna och toppmötet mellan EU och Ukraina, som ordnas i september. Söndagen den 22 juli bjuds handelsministrarna på supé.

På måndag förmiddag för ministrarna en offentlig diskussion om Europeiska kommissionens fjärde kohesionsrapport, som offentliggjordes i maj. Genom rapporten strävar kommissionen efter att leda in diskussionen på riktlinjerna för den framtida kohesionspolitiken, på frågan hur den kan göras effektivare och på vilket sätt kohesionspolitiken kan bidra till att Lissabonmålen uppnås. Framtidsdiskussionen inleds officiellt i samband med kohesionsforumet i Bryssel den 27 och 28 september.

Diskussionen om kohesionsrapporten kan följas på rådets webbsidor(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).

Ytterligare information: statssekreteraren för EU-ärenden Jari Luoto, statsrådets EU-sekretariat, tfn 09 1602 2180, och utrikessekreterare Stefan Lee, Europaavdelningen, utrikesministeriet, tfn 09 1605 5438